Udržateľnosť

Udržateľnosť je pre veľkoobchod METRO veľmi dôležitá, je jedným zo základných princípov spoločnosti a stala sa súčasťou firemnej kultúry.Ak máte otázky k téme udržateľnosti, kontaktujte nás na info@metro.sk

Udržateľnosť

UDRŽATEĽNÝ NÁKUP

My v METRO veríme, že nakupovaním z udržateľných zdrojov sa musí náš zodpovedný prístup k životnému prostrediu začať
Hlavné aktivity a záväzky
Ryby - Nepredávame ohrozené druhy rýb. Nepredávame ryby lovené vlečnými drapákmi a FAD. Podporujeme malých rybárov. Do roku 2020 budeme ponúkať 80 % najpredávanejších rýb iba z udržateľného rybolovu.Viete, že informácie o spôsobe výlovu nájdete na etikete čerstvých rýb?

Účtenka
Účtenka
Palmový olej

Palmový olej

Do roku 2020 všetky výrobky pod vlastnou značkou budú bez palmového oleja alebo s palmovým olejom iba z certifikovaných zdrojov.

V spolupráci s dodávateľmi meníme receptúry výrobkov a postupne znižujeme obsah palmového oleja. Vo výrobkoch, v ktorých nie je možné palmový olej jednoducho nahradiť, sa používa palmový olej iba z certifikovaného (udržateľného) zdroja. Informáciu o certifikáte nájdete na obaloch výrobkov.

Drevené a papierové výrobky

Do roku 2020 všetky výrobky pod vlastnou značkou z dreva alebo papiera iba z dreva zo šetrne obhospodarovaných lesov (certifikácia FSC). V spolupráci s dodávateľmi postupne meníme zdroje našich výrobkov pod vlastnou značkou tak, aby stále väčší podiel pochádzal z udržateľných zdrojov. Informáciu, či výrobok pochádza z udržateľných zdrojov, nájdete na obale.

Tácky
Sáčky

Vajcia

Do roku 2025 prestaneme predávať vajíčka pod vlastnou značkou z klietkových chovov.

Už teraz nájdete v našom sortimente vajcia z podstielky či voľného chovu.
Obaly

Optimalizácia obalov v prípade výrobkov pod vlastnou značkou

Do roku 2020 zredukujeme obalový materiál na výrobkoch pod vlastnou značkou, odstránime PVC z obalových materiálov, budeme používať obaly iba z certifikovaného TetraPacku.

Už teraz sme dosiahli 100 % pokrytie certifikovaného TetraPacku. Informáciu o certifikácii nájdete na obaloch výrobkov

Lokálni dodávatelia

Podporujeme malých/lokálnych dodávateľov tým, že predávame ich výrobky v METRO, vďaka tomu majú dodávatelia šancu s nami rásť. Reagujeme tak na odlišné špecifické požiadavky zákazníkov v jednotlivých regiónoch. Zároveň tak podporujeme lokálnu komunitu.

V súčasnosti máme viac než 60 malých dodávateľov v rámci SR vo všetkých kategóriách potravín.

Ich výrobky nájdete na obchode označené jejich logom

UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

„Uvedomujeme si, čo všetko vedie k zmene klímy. Preto robíme všetko pre to, aby sme naším podnikaním minimalizovali dopad na životné prostredie.“

Uhlíková stopa

Pravidelne počítame uhlíkovú stopu našej spoločnosti a zisťujeme tak dopad nášho počínania na životné prostredie.

Zároveň sme si rovnako ako ostatné spoločnosti zo skupiny METRO AG stanovili záväzok, že do roku 2030 znížime našu uhlíkovú stopu o 55 % oproti roku 2011.
Logistika

Logistika

Meníme systém našej logistiky a zároveň tak znižujeme dopad na životné prostredie.

Spolupracujeme s prepravcami, ktorí používajú primárne vozidlá, ktoré spĺňajú štandard EURO VI (nižšie emisné limity).

Prísne emisné limity platia aj pre služobné a manažérske autá.

Odpady

Vo všetkých našich prevádzkach vrátane centrály (kampusu) triedime odpad.

Potravinový odpad

Naším cieľom je, aby naše obchody neprodukovali v budúcnosti žiadny potravinový odpad.

A čo pre to robíme už teraz?

  • Optimalizujeme naše objednávky
  • Podporujeme ľudí v núdzi – prebytky potravín dávame Potravinovým bankám
  • Spolupracujeme s chovnými stanicami, výrobcami krmív, dávame potraviny ako krmivo

ZÁKAZNICI A PARTNERI

„Chceme v oblasti udržateľnosti inšpirovať a podporovať našich zákazníkov, vieme, že to má zmysel.“

Redukujeme plasty

Koncept nákupných tašiek
Ani nám nie sú plasty ľahostajné, preto postupne meníme koncept nákupných tašiek pri našich pokladniciach. Po novom v sortimente nájdete tašku, ktorá je vyrobená z recyklátu z PET fliaš. Sortiment tašiek z radu „Bola som petkou“ budeme postupne rozširovať.

Riad na jedno použitie
Ponúkame alternatívy k plastu. Máme kompletný sortiment riadu na jedno použitie zo surovín, ktoré sa v prírode plne rozložia.

Umožňujeme predaj do látkových vreciek

Zákazníci u nás môžu kúpiť a používať na nákup kusového čerstvého tovaru certifikované plátenné vrecká na opakované použitie.

ZAMESTNANCI

„Udržateľnosť je súčasťou našej firemnej kultúry. Zamestnanci sú jej dušou, preto ich trvalo rozvíjame“
Ambasádori udržateľnosti
V každom obchode, každom oddelení kampusu máme ambasádora udržateľnosti. Títo ľudia sa aktívne podieľajú nielen na šírení udržateľnosti v rámci svojich oddelení či obchodov, vymieňajú si vzájomne znalosti aj skúsenosti medzi sebou a spoločne pracujú na projektoch v oblasti udržateľnosti.

Týmové foto
MSLP

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

„My v METRO veríme v jedinečnú rolu súkromného podnikania v lokálnych komunitách. Naša podpora pomáha podnikateľom odlíšiť sa, uspieť a zároveň im uľahčiť život.“

PREVENCIA POTRAVINOVÉHO ODPADU

  • Potravinové banky
  • Poľovnícke spolky, zoologické záhrady a parky
  • Národná potravinová zbierka

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KOMUNITY

  • Stromy namiesto letákov
  • Šetríme vodou
  • Pomoc v regiónoch
Staňte sa zákazníkom

Ak máte firmu alebo ste SZČO, staňte sa naším zákazníkom behom pár minút.

Zaregistrujte sa
Kde sme

nájdite svoju najbližšiu METRO predajňu.

Navštívte nás
dialogcheck
Akciová ponuka

Prehliadnite si aktuálnu ponuku.

Do ponuky