SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Riadime sa princípmi spoločensky zodpovedného podnikania a dbáme na spôsob, akým dosahujeme zisk vo vzťahu k našim zamestnancom, zákazníkom a partnerom, dodávateľom či konkurencii, životnému prostrediu a komunitám.

SDGS

Našimi rôznorodými aktivitami prispievame k napĺňaniu všetkých 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 (Sustainable development goals, SDGs), ale najmä k:

Cieľu 2 (Žiadny hlad)
Cieľu 8 (Dôstojná práca a ekonomický rast)
Cieľu 12 (Zodpovedná spotreba a výroba)
Cieľu 13 (Ochrana klímy)
Cieľu 17 (Partnerstvá za ciele)

Myslíme na váš úspech aj na planétu. Náš spoločensky zodpovedný prístup je založený na 3 základných pilieroch:

Staňte sa zákazníkom

Ak máte firmu alebo ste SZČO, staňte sa naším zákazníkom behom pár minút.

Zaregistrujte sa
Kde sme

nájdite svoju najbližšiu METRO predajňu.

Navštívte nás
dialogcheck
Akciová ponuka

Prehliadnite si aktuálnu ponuku.

Do ponuky