Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Udržateľnosť

banner

Udržateľnosť je pre veľkoobchod METRO veľmi dôležitá, je jedným zo základných princípov spoločnosti a stala sa súčasťou firemnej kultúry.

Ak máte otázky k téme udržateľnosti, kontaktujte nás na info@metro.sk


UDRŽATEĽNÝ NÁKUP

My v METRO veríme, že nakupovaním z udržateľných zdrojov sa musí náš zodpovedný prístup k životnému prostrediu začať

Hlavné aktivity a záväzky

Ryby

Nepredávame ohrozené druhy rýb. Nepredávame ryby lovené vlečnými drapákmi a FAD. Podporujeme malých rybárov. Do roku 2020 budeme ponúkať 80 % najpredávanejších rýb iba z udržateľného rybolovu.

Viete, že informácie o spôsobe výlovu nájdete na etikete čerstvých rýb?

uctenka1
uctenka2

Palmový olej

Do roku 2020 všetky výrobky pod vlastnou značkou budú bez palmového oleja alebo s palmovým olejom iba z certifikovaných zdrojov.

 

V spolupráci s dodávateľmi meníme receptúry výrobkov a postupne znižujeme obsah palmového oleja. Vo výrobkoch, v ktorých nie je možné palmový olej jednoducho nahradiť, sa používa palmový olej iba z certifikovaného (udržateľného) zdroja. Informáciu o certifikáte nájdete na obaloch výrobkov.

metro-chef

Drevené a papierové výrobky

Do roku 2020 všetky výrobky pod vlastnou značkou z dreva alebo papiera iba z dreva zo šetrne obhospodarovaných lesov (certifikácia FSC).

 

V spolupráci s dodávateľmi postupne meníme zdroje našich výrobkov pod vlastnou značkou tak, aby stále väčší podiel pochádzal z udržateľných zdrojov. Informáciu, či výrobok pochádza z udržateľných zdrojov, nájdete na obale.

papirove-tacky
sacek-na-parek

Vajcia

Do roku 2025 prestaneme predávať vajíčka pod vlastnou značkou z klietkových chovov.

Už teraz nájdete v našom sortimente vajcia z podstielky či voľného chovu.

Optimalizácia obalov v prípade výrobkov pod vlastnou značkou

Do roku 2020 zredukujeme obalový materiál na výrobkoch pod vlastnou značkou, odstránime PVC z obalových materiálov, budeme používať obaly iba z certifikovaného TetraPacku.

Už teraz sme dosiahli 100 % pokrytie certifikovaného TetraPacku. Informáciu o certifikácii nájdete na obaloch výrobkov

aro

Lokálni dodávatelia

Podporujeme malých/lokálnych dodávateľov tým, že predávame ich výrobky v METRO, vďaka tomu majú dodávatelia šancu s nami rásť. Reagujeme tak na odlišné špecifické požiadavky zákazníkov v jednotlivých regiónoch. Zároveň tak podporujeme lokálnu komunitu.

V súčasnosti máme viac než 60 malých dodávateľov v rámci SR vo všetkých kategóriách potravín.

Ich výrobky nájdete na obchode označené jejich logom 

UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

„Uvedomujeme si, čo všetko vedie k zmene klímy. Preto robíme všetko pre to, aby sme naším podnikaním minimalizovali dopad na životné prostredie.“

Uhlíková stopa

Pravidelne počítame uhlíkovú stopu našej spoločnosti a zisťujeme tak dopad nášho počínania na životné prostredie.

Zároveň sme si rovnako ako ostatné spoločnosti zo skupiny METRO AG stanovili záväzok, že do roku 2030 znížime našu uhlíkovú stopu o 55 % oproti roku 2011.

Smiley face

Logistika
Meníme systém našej logistiky a zároveň tak znižujeme dopad na životné prostredie.

Spolupracujeme s prepravcami, ktorí používajú primárne vozidlá, ktoré spĺňajú štandard EURO VI (nižšie emisné limity).


Prísne emisné limity platia aj pre služobné a manažérske autá. 

distribuce

Odpady

Vo všetkých našich prevádzkach vrátane centrály (kampusu) triedime odpad.

Potravinový odpad

Naším cieľom je, aby naše obchody neprodukovali v budúcnosti žiadny potravinový odpad.

A čo pre to robíme už teraz?

  • Optimalizujeme naše objednávky
  • Podporujeme ľudí v núdzi – prebytky potravín dávame Potravinovým bankám
  • Spolupracujeme s chovnými stanicami, výrobcami krmív, dávame potraviny ako krmivo

ZÁKAZNICI A PARTNERI

„Chceme v oblasti udržateľnosti inšpirovať a podporovať našich zákazníkov, vieme, že to má zmysel.“

Redukujeme plasty

Koncept nákupných tašiek

Ani nám nie sú plasty ľahostajné, preto postupne meníme koncept nákupných tašiek pri našich pokladniciach. Po novom v sortimente nájdete tašku, ktorá je vyrobená z recyklátu z PET fliaš. Sortiment tašiek z radu „Bola som petkou“ budeme postupne rozširovať.

Riad na jedno použitie

Ponúkame alternatívy k plastu. Máme kompletný sortiment riadu na jedno použitie zo surovín, ktoré sa v prírode plne rozložia. 

Umožňujeme predaj do látkových vreciek

Zákazníci u nás môžu kúpiť a používať na nákup kusového čerstvého tovaru certifikované plátenné vrecká na opakované použitie.


ZAMESTNANCI

„Udržateľnosť je súčasťou našej firemnej kultúry. Zamestnanci sú jej dušou, preto ich trvalo rozvíjame“

Ambasádori udržateľnosti

V každom obchode, každom oddelení kampusu máme ambasádora udržateľnosti. Títo ľudia sa aktívne podieľajú nielen na šírení udržateľnosti v rámci svojich oddelení či obchodov, vymieňajú si vzájomne znalosti aj skúsenosti medzi sebou a spoločne pracujú na projektoch v oblasti udržateľnosti.

tymove-foto
MSLP

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

„My v METRO veríme v jedinečnú rolu súkromného podnikania v lokálnych komunitách. Naša podpora pomáha podnikateľom odlíšiť sa, uspieť a zároveň im uľahčiť život.“

PREVENCIA POTRAVINOVÉHO ODPADU

  • Potravinové banky
  • Poľovnícke spolky, zoologické záhrady a parky
  • Národná potravinová zbierka

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KOMUNITY

  • Stromy namiesto letákov
  • Šetríme vodou 
  • Pomoc v regiónoch

 

PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA