Právne aspekty

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na týchto webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné a/alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré sa užívateľ dostane prostredníctvom týchto externých odkazov. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplňovať poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah webových stránok spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitia textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Všetky informácie alebo dáta, ich využitie a zverejnenie na webových stránkach spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., ako aj všetky súvisiace činnosti, ich dôsledky alebo neuvedenie informácií sa riadi výhradne slovenským právom. Miestom dodania a výhradným súdom s miestnou príslušnosťou je Bratislava.


METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO: 45952671, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, vložka č.: 69153/B
IČ pre DPH: SK2023150701
DIČ: 2023150701
Konatelia spoločnosti: Guillaume Chêne, Jan Žák, Simon Zuckschwerdt

Zodpovedný za obsah: METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Kontaktná osoba:
Martin Jaroš, communications manager
Tel: +421 240 585 190
Fax: +421 240 585 444
Mail: martin.jaros@metro.sk