Životné prostredie a zmena klímy

Späť na Spoločenskú zodpovednosť

Klimatická neutralita do roku 2040

Pravidelne meriame a počítame našu uhlíkovú stopu, aby sme vedeli prijímať potrebné opatrenia na znižovanie dopadu nášho podnikania na životné prostredie a zmenu klímy.

Stanovili sme si záväzok znížiť našu uhlíkovú stopu o 60% do roku 2030 v porovnaní s rokom 2010.

V rámci dodávateľského reťazca uplatňujeme politiku zodpovedného využívania prírodných zdrojov – pre produkty našich vlastných značiek vyžadujeme certifikáty, ktoré zaručujú udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

Novým projektom roku 2023 je zavádzanie fotovoltických zariadení na dva z našich veľkoobchodných nákupných priestorov, a to konkrétne v METRO Nitra a METRO ZvolenProjekt výstavby fotovoltických zariadení je spolufinancovný Európskou úniou. Usilujeme sa tak o zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na energetickej spotrebe našej spoločnosti. Fotovoltické zariadenia využívajú slnečnú energiu na výrobu elektrickej energie, vďaka čomu znižujeme našu závislosť od fosílnych palív a prispievame k ochrane životného prostredia. Tento projekt je súčasťou našich snáh o udržateľnosť a snahu o nižšie emisie uhlíka v našej prevádzke.

Potravinový odpad

Plytvanie potravinami negatívne ovplyvňuje naše životné prostredie, nejde len o samotný odpad, ale aj o plytvanie prírodných zdrojov (napr. na 1 kg nezjedeného chlebu sa spotrebuje až 1600 litrov vody), vynaloženú prácu a spotrebované energie, či náročnú distribúciu čerstvých potravín.

Naším cieľom v METRO AG je do roku 2025 znížiť potravinový odpad o 50% (v porovnaní s rokom 2018) vo všetkých našich prevádzkach.

Podpísali sme memorandum so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov, kde sme sa zaviazali napĺňať princípy maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a fungovania bez odpadov.

Podporujeme ľudí v núdzi – prebytky potravín dávame Potravinovým bankám.

Spolupracujeme s chovnými stanicami, výrobcami krmív, dávame potraviny ako krmivo.

Pre našich HoReCa zákazníkov ponúkame odvoz použitého potravinárskeho oleja priamo z ich prevádzok, tento olej sa následne zhodnocuje a vzniká z neho bionafta.

Cirkulárne projekty

Sme členom platformy Obehové Slovensko (Circular Slovakia).

Riadime sa heslom „najlepší odpad je žiadny odpad”, v centrále spoločnosti sme zahájili pilotný projekt „kancel bez koša“.

Vo všetkých našich prevádzkach triedime odpad, čím znižujeme zmesový odpad, ktorý končí na skládke či v spaľovni a vo veľkej miere prispieva k produkcii skleníkových plynov.

Podporujeme vývoj cirkulárnych produktov, nájdete u nás napríklad tašku „bola som petkou“, ktorá je vyrobená z recyklátu z PET fliaš.

 

Lokálna produkcia

Podporujeme lokálnych dodávateľov čím znižujeme environmentálnu stopu potravinových systémov a prispievame k plneniu stratégie „Z farmy na stôl“, ktorá je jedným z kľúčových opatrení Európskej zelenej dohody.

Logistika a elektromobilita

Neustále zlepšujeme systém našej logistiky a optimalizujeme trasy z distribučných centier tak, aby sme znížili počet nákladných áut a tým aj dopad na životné prostredie.

Na distribúciu tovaru používame vozidlá, ktoré spĺňajú štandard EURO VI, prísne emisné limity platia aj pre služobné a manažérske autá.

Pri každej prevádzke môžu naši zákazníci využiť nabíjacie stanice pre elektromobily.

Obaly a plasty

Obaly neškodia životnému prostrediu len ako odpad, ale počas celého svojho “života”, vrátane ťažby surovín, ich výroby a dopravy, preto postupne optimalizujeme objemy obalov, redukujeme a eliminujeme ťažko recyklovateľné PVC / EPS / PVdC v obalových materiáloch, snažíme sa zvyšovať recyklovaný podiel v plastových obaloch a optimalizovať tok paliet.

Do roku 2023 chceme dosiahnuť certifikáciu FSC/PEFC pre všetky papierové a lepenkové obaly a nápojové kartóny pod vlastnou značkou.

Už teraz sme dosiahli 100 % pokrytie certifikovaného TetraPaku pod vlastnou značkou (informáciu o certifikácii nájdete na obaloch výrobkov).

Snažíme sa zvýšiť používanie kompostovateľných materiálov a odstraňovať tmavé plastové obaly, ktoré triediace linky často nedokážu identifikovať, a tak sa nakoniec nezrecyklujú.

Na oddelení rýb sme začali používať novú fóliu z recyklovaného papiera, ktorá má výrazne menší dopad na životné prostredie ako predošlá hliníková, navyše, tento papier má certifikáciu PEFC.