Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Tabák

Tabák

Vážení zákazníci,

od 20. mája je v platnosti systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov. Aby ste splnili zákonné požiadavky pre predaj tabakových výrobkov, je nutné sa zaregistrovať v Datacentre. (www.datacentrum.sk)
Registráciou získate 2 kódy - kód hospodárskeho subjektu (tj. kód pre Vašu spoločnosť) a kód zariadenie (tj. kód pre Vašu prevádzku).  Ak máte viacero prevádzok, je potrebné získať kódy zariadenia pre všetky prevádzky.

Získané kódy prosím odovzdajte na recepcii alebo Pulte služieb partnerov v spoločnosti METRO.

Podrobnejšie informácie o registrácii nájdete na https://tttsk.sk.