Podpora komunít a spoločenstiev

Späť na Spoločenskú zodpovednosť

Nadačný fond METRO v Nadácii Pontis

Vznikol v roku 2018 za účelom investovania do spoločenskej zodpovednosti, prispenia k rozvoju spoločnosti a vytvorenia dlhodobého pozitívneho vplyvu na komunitu. Fond podporuje rôzne verejnoprospešné a komunitné projekty neziskových organizácií a inštitúcií, ktoré sú v súlade s jeho cieľmi.

V najbližšom období budú granty zamerané predovšetkým na urdžateľné potravinové systémy, podporu vzdelania, ochrany životného prostredia, cirkulárnu ekonomiku a sociálnu pomoc.

Pre viac informácií o aktivitách fondu a kontaktoch kliknite SEM.

 

 

Sieťovanie

Sieťovanie (networking) je pre nás veľmi dôležité z hľadiska výmeny informácií a skúseností, a zároveň pre budovanie vzťahov s inými podnikateľmi a profesionálmi, ktorí majú podobné ciele a ambície.

Snažíme sa neustále zlepšovať naše procesy, získavať nové poznatky, nápady či najlepšie postupy.

Sme členom Business Leaders Forum (BLF) v Nadácii Pontis, ktoré združuje lídrov v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku, Platformy pre obehové Slovensko (Circular Slovakia), pretože chceme Slovensku pomôcť urýchliť prechod na cirkulárnu ekonomiku; Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) pretože chceme ponúkať, čo najlepšie služby našim zákazníkom; a spolupracujeme aj so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov (SZKC), čím chceme podporovať slovenskú gastronómiu.

Podpora ľudí v núdzi

Potraviny dávame potravinovej banke, ktorá zabezpečuje distribúciu potravín pre tých, ktorí ich potrebujú a čelia potravinovej neistote. Jej hlavným cieľom je boj proti plytvaniu s potravinami a zabezpečenie, aby sa dostatočné množstvo potravín dostalo k tým, ktorí si ich nemôžu dovoliť.

Podporujeme aj rôzne benefičné projekty, organizujeme potravinové zbierky, zbierky oblečenia a pod. Zároveň podporujeme ľudí v ťažkých životných situáciách (napr. ľudí zasiahnutých vojnou, ľudí po prírodných katastrofách a pod.), snažíme sa poskytovať okamžitú pomoc tak, aby zasiahnutí ľudia mohli, čo najskôr prekonať následky katastrof.

Šírenie osvety

Šírenie osvety v témach spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti vnímame ako veľmi dôležité, pretože zvyšuje informovanosť a umožňuje ľuďom mať lepšie porozumenie a objektívny pohľad na problém. Zároveň mení postoje a správanie a môže motivovať k pozitívnym zmenám a podporovať udržateľné a prospešné rozhodnutia.

Osvetové aktivity taktiež posilňujú komunitu, umožňujú ľuďom zapojenie sa do diskusií, zdieľanie skúseností a nápadov a podporu spoločných cieľov a hodnôt.

Zástupcovia spoločnosti METRO Cash & Carry sa aktívne zúčastňujú rôznych vzdelávacích aktivít, konferencií, prednášok, workshopov v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.