Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

EDI - elektronická výmena dát

Spolupracujte s nami moderne!

METRO Cash & Carry SR v obchodnom kontakte so svojimi dodávateľmi preferuje využívanie moderným technológií, ktoré uľahčujú vzájomnú spoluprácu a výrazne urýchľujú tok tovaru. Na tejto stránke nájdete, okrem základných informácií o EDI, aj formuláre a dokumenty potrebné pre nadviazanie úspešnej EDI spolupráce.


Čo je to EDI?

Elektronická výmena dát (EDI – Electronic Data Interchange) je elektronická výmena štandardných dokladov medzi dvoma nezávislými subjektmi. Hlavným cieľom EDI je postupné náhrada papierových dokumentov elektronickými, ktoré majú vo výsledku rovnakú právnu váhu ako dokumenty klasické, sú však ďaleko bezpečnejšie a ich preberanie je efektívnejšie a lacnejšie.


Prečo používať EDI:

• EDI šetrí peniaze tým, že zefektívňuje procesy preberania dokladov a odstraňuje chybovosť pri ručnom vstupe dát.
• EDI šetrí dlhodobé náklady tým, že umožňuje zníženie počtov zamestnancov, ktorí sa zaoberajú firemnou administratívou a výrazne obmedzuje náklady na poštovné, papier, tlač a evidenciu dokladov.
• EDI šetrí čas tým, že odbúrava ručné vypĺňanie dokladov, ich kompletizáciu a opakované vyhľadávanie v archívoch.
• EDI zaručuje vysokú operatívnosť tým, že zabezpečuje doručenie dokladov adresátovi v najkratšom možnom čase. Adresát potom môže spracovať odpoveď podstatne skôr ako bežnými prostriedkami, a pomocou EDI odoslať odpoveď. Výmenu dokladov možno skrátiť z týždňa na hodiny.
• EDI odstraňuje prepisovanie dokladov a vylučuje tak vznik bežných chýb, akými sú preklepy, prehliadnutie, chýbajúce údaje atď.
• EDI podporuje konkurencie schopnosť tým, že umožňuje rozumnejšie využitie potenciál ľudí, znižuje prevádzkové náklady, zvyšuje pružnosť práce a pohotovosť.
• EDI upevňuje vzťahy medzi obchodnými partnermi a napomáha zvyšovaniu objemu obchodných transakcií.


Dokumenty


Všeobecné informácie


EANy(GLN) Metro SR (XLS 66 kB)
- EDI dotazník (DOC 27kB)Popis EDI správ (EANCOM D01B)


 - Dodací list D01B – paletový (PDF 863kB)
 - Faktúra (správa INVOIC) (PDF 1,8MB)
 - Správa ORDERS (PDF 1MB)
 - ORDERS (Purchase order message) (PDF 705kB)


Popis EDI zpráv (EANCOM D96A)

Objednávka (správa ORDERS) (ZIP 67kB)
Avízo (správa IFTMAN) (ZIP 75kB)
Faktúra (správa INVOIC) (PDF 1MB)
Odpoveď na správu Invoic (správa Comdis) (PDF 615kB)
Bezpečnostné rozhranie UN/EDIFACT (PDF 540kB)
Security Interface (PDF 319kB)
Digitálny podpis

 - Stiahnutie elektronického kľúča 
 - Certifikát vydala: Prvá Certifikačná autorita, a.s.
 - Sériové číslo certifikátu: 10539932
 - Sériové číslo certifikátu v hex. formatu: 00b6ca17
 - Platnosť cerifikátu: 29. 4. 2022 - 22. 4. 2023
 - EAN METRO: 8589000009401