Bonusový program

Bonusový program

Od 1.10.2023 prišlo k zmene bonusových podmienok.

Zákazníci, ktorí sú v novom bonuse zaradení, sa môžu o zmenách informovať na odkaze, ktorý dostali pri podpise: Súhlasu so zaradením registrovaného zákazníka do bonusového programu spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prípadne u svojho obchodného zástupcu alebo na Pulte služieb partnerov.

Zaradenie zákazníka do bonusového programu

  • K zaradeniu zákazníka do bonusového programu príde na základe jeho písomného súhlasu a za podmienky, že je držiteľom METRO zlatej karty alebo využíva závozovú službu METRO.
  • V prípade záujmu o zaradenie do bonusového programu spoločnosti sa, prosím, obracajte na svojho obchodného zástupcu, Pult partnerov alebo na recepciu v ktorejkoľvek predajni spoločnosti METRO.
  • Podmienkou pre získanie bonusu je plnenie nominačného obratu podľa bonusových podmienok. V prípade, že zákazník neplní nominačný obrat, bude automaticky z bonusového programu vyradený.
  • Tlačivo Splnomocnenia na prevzatie bonusovej karty na stiahnutie.

Podmienky bonusového programu budú zákazníkovi poskytnuté v prípade záujmu o zaradenie do bonusového programu. 
METRO karty
Modrá
Modra
Strieborná
Stribrna
Zlatá
Zlata
Stanovený obrat (menej ako XX EUR/mesiac)
Menej ako 900 €/štvrťrok
Viac ako 900 €/štvrťrok
Viac ako 4 000 €/štvrťrok
Akciové ponuky
Prednostné akciové ponuky
X
Predĺžený otvárací čas
X
Vyhradený vstup
X
Pult služieb partnerom
X
Kryté parkovisko
X
X
Spätný bonus
X
X
K zaradeniu zákazníka do bonusového programu príde na základe jeho písomného súhlasu a za podmienky, že je držiteľom METRO zlatej karty alebo využíva závozovú službu METRO.
Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa