Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Bonusový program

Od 1.1.2018 meníme Bonusovú schému v Metre.

Cieľom zmeny je ešte viac zatraktívniť nakupovanie u nás.

Upravili sme spôsob výpočtu bonusov tak, aby bol čo najprehľadnejší.

Zvýšili sme percentuálne úrovne bonusov a veríme, že zmena sa Vám bude páčiť.

Nová schéma nahradí všetky súčasné programy a zjednoduší spôsob počítania bonusov tak, aby ste sa v tom dokázali lepšie orientovať.Nominácia do bonusového programu

 • Zákazník je nominovaný do bonusového programu, ak jeho obrat predstavuje min. 3 000 EUR bez DPH/štvrťrok.
 • Do nominačného obratu sa započítava všetok tovar vrátane cigaret okrem PHM a vratných obalov.
 • Zákazníka kontaktuje zástupca spoločnosti METRO.
 • Zákazník vstupuje do nového bonusového programu v okamihu, keď dostane Zlatú kartu BONUS.

Zákazník nominovaný do bonusového programu dostane bonus podľa nasledujúcej schémy

 • 3% bonus z obratu 3.000 - 5.999 € bez DPH za kalendárny štvrťrok
 • 4% bonus z obratu 6.000 - 7.499 € bez DPH za kalendárny štvrťrok
 • 5% bonus z obratu 7.500 - 18.999 € bez DPH za kalendárny štvrťrok
 • 6% bonus z obratu 19.000 - 39.999 € bez DPH za kalendárny štvrťrok
 • 7% bonus z obratu 40.000 € a více bez DPH za kalendárny štvrťrok
 • Členovia aliancie Môj Obchod vždy + 1% vyššia

Bonus je vyplácaný z celkovej sumy tovaru nakúpenej za bežnú cenu. Do Bonusu se nepočítajú promočné akcie (vrátane výpredajov) , individuálne ceny a cigarety, (a tiež telefónne karty, časopisy a ďalší tovar s regulovanou cenou).

METRO karty

METRO karty - modra
Modrá
METRO karty - stribrna
Strieborná
METRO karty - zlata
Zlatá
Stanovený obrat (menej ako XX EUR/mesiac) Menej ako 900 €/štvrťrok Viac ako 900 €/štvrťrok Viac ako 3 000 €/štvrťrok
Akčné ponuky
Prednostné akčné ponuky
Predĺžený otvárací čas
Vyhradený vstup
Pult služieb partnerom
Kryté parkovisko
Spätný bonus 3% bonus z obratu 3.000 - 5.999 € bez DPH za kalendárny štvrťrok
4% bonus z obratu 6.000 - 7.499 € bez DPH za kalendárny štvrťrok
5% bonus z obratu 7.500 - 18.999 € bez DPH za kalendárny štvrťrok
6% bonus z obratu 19.000 - 39.999 € bez DPH za kalendárny štvrťrok
7% bonus z obratu 40.000 € a více bez DPH za kalendárny štvrťrok
Členovia aliancie Môj Obchod vždy + 1% vyššia

Špecifické cenové nástroje

Pri špecifických kategóriách výrobkov uplatňujeme ďalšie cenové výhody.

 • Top 10 – na základe porovnania s konkurenciou dvakrát týždenne upravujeme ceny ovocia na dosiahnutie najvýhodnejšej ceny na trhu
 • Víno – 7 % zľavy na kartón rovnakých fliaš, 5 % zľava na kartón mix