Najčastejšie otázky

Ako sa stať našim zákazníkom?

Registrácia on-line

Registrujte sa pomocou webového formulára a za 24 hodín si na zvolenej predajni METRO vyzdvihnite svoju zákaznícku kartu. Predajňu si volíte v druhom kroku on-line registrácie. Zákaznícku kartu môže na predajni vyzdvihnúť iba oprávnená osoba alebo jej zástupca na základe plnej moci.

Registrácia v predajni METRO

Na registráciu potrebujete iba svoje IČO (identifikačné číslo) a doklad totožnosti. Na Zákazníckej recepcii nám poviete svoje IČO a my vybavíme všetko ostatné. Zákaznícku kartu METRO dostanete zadarmo.

Zákaznícka karta

Ako  získam zákaznícku kartu?
Zákaznícku kartu si po registrácii vyzdvihnete vo zvolenej predajni METRO. Zaregistrovať sa môžete on-line alebo na predajni METRO.

Aká je cena karty?
Novo registrovaná karta je zadarmo.
Všetky služby súvisiace so zákazníckymi kartami uskutočňuje vždy Zákaznícka recepcia predajne, kde je zákazník registrovaný, alebo Infolinka spoločnosti METRO 0850 123 223.

Prečo je karta neprenosná?
Spoločnosť METRO poskytuje svoje služby výhradne registrovaným zákazníkom – podnikateľským subjektom, obchodníkom a ďalším subjektom ako sú nemocnice, školy, orgány štátnej správy apod. Najjednoduchší spôsob, ako zaistiť, aby do našich predajní mali prístup iba oprávnené osoby, sú práve neprenosné zákaznícke karty.
Držiteľ karty môže byť preto pri vstupe do centra vyzvaný k predloženiu dokladu totožnosti kvôli doloženiu oprávnenosti držaní zákazníckej karty. Pracovníci recepcie nahliadnutím do identifikačného dokladu (meno a fotografia) overujú, že do predajne vstupuje držiteľ karty.

Koľko osôb môže nakupovať na jednu kartu?
Ako sprievod pre pomoc s nákupom môže spolu s držiteľom zákazníckej karty do priestorov predajne METRO vstúpiť jedna ďalšia osoba. Spoločnosť METRO si vo svojich veľkoobchodných strediskách predovšetkým vyhradzuje právo odmietnuť hlavne z bezpečnostných dôvodov prístup deťom pod 140 cm.

Je platnosť karty časovo obmedzená?
Platnosť zákazníckej karty nie je obmedzená časovo, ale je podmienená aktivitou registrovaného zákazníka alebo  ukončením či prerušením podnikateľskej činnosti. Inak povedané, ak zákazník v určitom období neuskutoční žiaden nákup, môže mu METRO registráciu zrušiť. Toto obdobie je stanovené Obchodnými podmienkami METRO.

Ako získam Zlatú kartu?
Vystavenie Zlatej karty je podmienené nákupom vyšším ako 1 328 € bez DPH mesačne. Len čo dosiahnete stanovený obrat, ihneď vás budeme kontaktovať prostredníctvom našich obchodných zástupcov. Bližšie informácie o Zlatej karte nájdete tu alebo u našich obchodných zástupcov. Nájdete ich v každom veľkoobchodnom stredisku METRO pri Pulte služieb partnerom.

Môžem získať kartu navyše?
Vo výnimočných prípadoch to možné je, napr. ak má vaša firma niekoľko pobočiek v rôznych krajoch. Informácie o udelení výnimiek Vám poskytnú vedúci zákazníckych recepcií.

Platí slovenská karta aj v inej krajine?
Zákaznícku kartu môžete využiť v 30 krajinách, kde nadnárodná skupina METRO Cash & Carry International prevádzkuje svojich 700 samoobslužných predajní METRO či makro. V zahraničnej predajni vám pracovníci Zákazníckej recepcie na základe predloženia slovenskej METRO karty a cestovného pasu alebo iného identifikačného dokladu vystavia jednodňovú kartu, ktorá vám umožní plnohodnotný nákup. Výnimku tvorí Srbsko, kde súčasná legislatíva zahraničným právnym subjektom nákupy v miestnej pobočke METRO neumožňuje. Platby v zahraničí sa nezapočítavajú do vášho minimálneho obratu.

Môžem zmeniť či zrušiť držiteľa karty?
Áno, na zmenu držiteľa je nutná osobná návšteva osoby oprávnenej konať za registrovaného zákazníka. Stačí, ak sa preukáže zákazníckou kartou a identifikačným dokladom, odporúčame priniesť aj starú kartu, ktorá bude zničená. Na mieste vám okamžite vystavíme novú kartu na vami zadané meno. Túto službu poskytujeme zadarmo.

Ako zmením svoje meno na karte, keď som sa vydala?
Dostavte sa so svojou zákazníckou kartou, identifikačným dokladom a sobášnym listom na Zákaznícku recepciu a naši pracovníci vám vystavia bez poplatku kartu novú.

Ceny služieb:
Denná zákaznícka karta - 0 Eur
Nová karta v prípade straty - 0 Eur
Nová registrácia - 0 Eur
Vystavenia faktúry s dátumom - 0 Eur
Faktúra bez dátumu - 0 Eur

Čo robiť pri strate METRO karty?

Bola mi odcudzená zákaznícka karta / Stratil(a) som zákaznícku kartu. Ako získam novú?
Najprv je treba odcudzenú/stratenú zákaznícku kartu zablokovať, t.j. vylúčiť jej zneužitie neoprávnenou osobou. Spojte sa telefonicky  našou informačnou linkou (0850 123 223) a nahláste stratu vašej karty a jej číslo. Číslo vašej zákazníckej karty je uvedené napríklad na faktúrach. Kartu vám okamžite zablokujeme. K vystaveniu novej karty je nutná osobná návšteva osoby oprávnené jednať za registrovaného zákazníka. Novú kartu vám vystavíme zdarma.

Reklamácie

Všetky informácie týkajúce sa reklamácií nájdete v našom reklamačnom desatoru
1.
Keď budete mať pocit, že tovar, ktorý ste u nás kúpili, nie je v poriadku, dajte nám o tom hneď vedieť. Majte pri tom prosím, na pamäti, že u nás nakupujete v postavení podnikateľa a tak sa riadime ustanoveniami §436 a nasl. Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení). Ničoho, sa však nebojte, i u nás Vám dáme záruku na tovar v trvaní 2 rokov, pokiaľ na faktúre, obale, alebo v návode nie je uvedené inak (predovšetkým potraviny s obmedzenou dobou spotreby).

2. Reklamovať tovar môžete na ktorejkoľvek z našich predajní METRO Cash & Carry SR s.r.o. (ďalej len „Metro“) na Slovensku.

3. Pre prijatie reklamácie budeme potrebovať Vašu zákaznícku kartu a faktúru. Nemôžete faktúru nájsť? Nevadí, naši kolegovia ju v systéme radi dohľadajú, ale môže to chvíľu trvať. Váš úsmev a trpezlivosť im hľadanie určite uľahčí.

4. Tovar nám, prosím prineste kompletný a čistý. Vyhnete sa tak riziku, že tovar nebude na reklamáciu prijatý, či reklamácia bude odôvodnene zamietnutá z hygienických dôvodov. Pokiaľ máte aj pôvodný obal, všetkým sa nám bude s výrobkom lepšie manipulovať a znížime tým riziko prípadného poškodenia, napríklad na ceste do servisu, nie je to však nutné.

5. Budeme sa vždy snažiť, aby Vaša reklamácia bola vybavená čo najskôr. Pokiaľ nebude možné rozhodnúť o reklamácii ihneď, reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

6. Hneď ako reklamáciu posúdime, budeme Vás kontaktovať. Pre vyzdvihnutie budete potrebovať Vašu zákaznícku kartu a reklamačný protokol. Budeme radi, keď si vybavenú reklamáciu vyzdvihnete čo najskôr.

7. Pokiaľ si stále nebudete istí tým, prečo Vaša reklamácia nebola uznaná, požiadajte pracovníka recepcie o spísanie pripomienky na regionálneho pracovníka, ktorý má reklamácie na starosti a rád Vám všetko vysvetlí.

8. Pre reklamácie tovaru zakúpeného na našich čerpacích staniciach Metro, máme trocha iné pravidlá. Všetky potrebné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku pre nákupy tovaru na čerpacích staniciach spoločnosti Metro. Ten je k dispozícii na každej čerpacej stanici, alebo na vyžiadanie na recepcii predajne Metro, alebo SEM.

9. Keď sa rozhodnete, že zakúpený nepotravinový tovar chcete vrátiť, môžete tak urobiť do 30 dní od nákupu. Podmienkou je, že tovar budeme môcť znovu predať, tak nemôže byť rozbalený alebo použitý. Niektoré druhy tovaru bohužiaľ vrátiť nemôžete (týka sa to napríklad kolkovaného tovaru, kníh a DVD alebo niektorej drogérie). Detailné informácie a dôvody Vám radi vysvetlí zamestnanec zákazníckej recepcie.

10.
Pokiaľ máte akékoľvek dotazy alebo pripomienky k reklamácii, môžete sa na nás obrátiť na zákazníckych recepciách, alebo nás môžete kontaktovať na čísle +421 0850 123 223, alebo na mailovej adrese reklamacie@metro.sk.

Leták s aktuálnou ponukou

Prečo mi leták nechodí?
Ponukový leták zasielame vždy jednému z držiteľov zákazníckej karty. Najčastejším dôvodom, prečo leták zákazník nedostane, je neúplná či chybná adresa (leták sa nám vracia ako nedoručiteľný) či neaktivita zákazníka (t.j. zákazník neuskutoční v METRO na území SR aspoň jeden nákup v určitom období). Pre zistenie konkrétnej príčiny a následnú nápravu kontaktujte informačnú linku spoločnosti METRO 0850 123 223.

Prečo dostáva ponukový leták iba jeden držiteľ karty?
Snažíme sa ponúkať čo najlepší tovar za čo najnižšie ceny. Letáky zasielame iba jednému z držiteľov zákazníckej karty. Navyše je aktuálny leták k dispozícii na webových stránkach v sekcii Aktuálne letáky, kde si môžete aktuálnu verziu letákov prezrieť on-line alebo stiahnuť vo formáte PDF. Zákazníci sa tiež môžu prihlásiť k odberu aktuálnych noviniek prostredníctvom nášho Newslettru.

Prestal mi chodiť tlačený leták. Podľa Zákazníckej recepcie je to z dôvodu nízkej nákupnej aktivity. Ako ho môžem opätovne dostávať?
Pretože sa snažíme minimalizovať dopad na životné prostredie, obmedzujeme distribúciu tlačených letákov a to na základe nákupných aktivít zákazníkov. Všetci naši zákazníci si ale môžu aktuálne platné letáky prezrieť alebo stiahnuť v sekcii Aktuálne letáky. K odberu noviniek sa môžete prihlásiť tu.

Neprestane mi chodiť leták, keď zmením adresu?
Ak sa zmenilo sídlo registrovaného zákazníka alebo miesto jeho podnikania, nahláste novú adresu a s tým súvisiacu zmenu DIČ pracovníkom Zákazníckej recepcie. Je to dôležité preto, aby na faktúrach vydávaných predajňou METRO boli uvedené správne údaje registrovaného zákazníka. Ak si želáte zmeniť korešpondenčnú adresu pre pravidelné zasielanie letákov, stačí ju telefonicky nahlásiť spolu s číslom vašej zákazníckej karty na Zákazníckej recepcii.

Tovar

Je možné kúpený tovar vrátiť?
Do 30 dní od nákupu možno vrátiť bezchybný nepotravinársky tovar, ktorý nevykazuje známky použitia. Tovar musí byť čistý, v pôvodnom neporušenom obale, kompletný s originálnou faktúrou a nepotvrdeným záručným listom. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte našu Zákaznícku recepciu/reklamačné oddelenie.
Tovar, ktorý nie je možné vrátiť:

 • potraviny, kozmetika a ďalšie produkty z dôvodu špecifického obsahu pôvodného balenia
 • špecifické výrobky osobnej a ústnej hygieny
 • špecifické výrobky vybrané z originálneho obalu z dôvodu ochrany autorských práv
 • cigarety a tabakové výrobky
 • tovar, ktorý má softvér
 • spodnú bielizeň a plavky.
  Výnimka, kedy je možné vrátiť výrobky z drogérie:

tovar nepotravinárskeho charakteru, u ktorého nie je možné zmeniť obsah, napr.:

 • plastové nádoby, toal. papier, detské plienky, dámska hygiena, papierové vreckovky, apod.)
 • deodoranty a osviežovače vzduchu (spreje a vône do bytov a WC)
 • zubná hygiena (zubné kefky, zubné nite)
 • holiace potreby (žiletky)
  Pozn.: Tovar je v originálnej ochrannej fólii a nie je nijak poškodený.

Môžem si tovar rezervovať?
Áno, v prípade nákupu väčšieho počtu kusov konkrétneho produktu. Informáciu uvítame 24 hodín vopred, a to prostredníctvom Pultu služieb partnerov alebo telefonicky či e-mailom. Tovar vám zaistíme v dostatočnom množstve.

Špecifiká prevádzky predajní METRO

Prečo do METRO nesmú ísť deti nižšie ako 140 cm?
Ide predovšetkým o bezpečnosť detí. METRO sú predajne s vysokým obratom obrovského množstva tovaru, ktorý sa predáva vo veľkých objemoch a vo veľkých baleniach – po kartónoch, prepravkách a paletách. Tovar prijímame od dodávateľov nielen v noci, ale aj po celý čas predaja a v podstate okamžite ho rozvážame vysokozdvižnými vozíkmi do jednotlivých oddelení, kde ho zakladáme do regálov alebo celé palety skladujeme vo vyšších poschodiach regálov. Šoféri vysokozdvižných vozíkov majú obmedzený výhľad, čo predstavuje predovšetkým v prípade pohybu malých detí vysoké nebezpečenstvo úrazu.

Prečo v METRO jazdia vysokozdvižné vozíky?
Cash & Carry je špeciálna samoobslužná forma veľkoobchodného predaja, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre podnikateľov. Od klasického veľkoobchodu sa odlišuje širokým sortimentom – všetko pod jednou strechou – a dlhou otváracou dobou. Tento systém vyhovuje predovšetkým tým podnikateľom, ktorí nemajú veľké skladovacie priestory a podnikajú v oblasti, kde je ťažké odhadnúť dopyt na dlhšiu dobu. Cash & Carry im umožňuje ich ponuku veľmi rýchlo prispôsobiť dopytu. Vďaka možnosti každodenného doplňovaniu sortimentu tiež nemusia viazať veľké objemy financií vo skladových zásobách.

Je treba pri vstupe predkladať identifikačný doklad?
Zákaznícka karta je neprenosná, a preto môže byť držiteľ karty pri vstupe do veľkoobchodného strediska vyzvaný, aby sa preukázal dokladom na overenie oprávnenosti držania zákazníckej karty. Pracovníci recepcie nahliadnutím do identifikačného dokladu (meno a fotografia) overujú, či do predajne vstupuje držiteľ karty.

Prečo ma kontrolujete za pokladnicami?
Pracovníci METRO náhodne overujú v priestore za pokladnicami alebo bezprostredne pri východe zhodu medzi fakturovanými a skutočne odoberanými položkami. Práve v tomto priestore medzi pokladnicami a výstupnou kontrolou máte možnosť si tovar skontrolovať a akékoľvek prípadné nedostatky ohlásiť tak, aby ich bolo možné obratom odstrániť.

Minimálny obratový limit

Prečo ste stanovili obratový limit 66 EUR bez DPH za sledované obdobie?
Naším cieľom je poskytovať služby registrovaným zákazníkom – podnikateľským subjektom, ktorí ich využijú predovšetkým na uspokojenie svojich podnikateľských potrieb. Sumu minimálneho obratového limitu sme vybrali s ohľadom na priemerné útraty našich zákazníkov. Aktuálne sledované obdobie je vždy jeden kalendárny rok.

Započítava sa do obratov i nákup pohonných hmôt?

Nie, do obratov zahŕňame iba váš obrat v predajni, nie na čerpacej stanici.

Sčítajú sa nákupy na dvoch kartách?
Obraty sa viažu na jednu registráciu – ak majú zákaznícke karty rovnaké zákaznícke číslo, nákupy na nich sa sčítajú.

Započítavajú sa do obratov i vratné obaly?
Ak vrátite vratné obaly, vyplatená suma sa z obratu odčíta, a rovnako i v prípade uznanej reklamácie, ktorá sa rieši vrátením hotovosti.

Počítajú sa do obratu i moje nákupy v iných pobočkách METRO?
Áno, všetky vaše nákupy, presnejšie obraty z každého METRO na území SR sa započítavajú. To neplatí v prípade nákupu v zahraničných pobočkách.

Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa