Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Spoločenská zodpovednosť

Veríme, že má zmysel pomáhať. V METRO podporujeme dlhodobé projekty predovšetkým v sociálnej oblasti a ochrane životného prostredia.

Potravinová banka

Potravinova banka
Každý deň dodávame tovar s krátkou lehotou spotreby Potravinovej banke Slovenska. Ide najmä o potraviny a drogériové produkty, ktoré následne putujú k ľuďom v núdzi.

Ako funguje naša pomoc cez Potravinovú banku

Zásady správnych postupov

zasady spravnych postupov
METRO GROUP sa záväzne pripojila k Európskej iniciatíve o vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci. Účelom tejto Iniciatívy a jej Zásad je podpora správnych obchodných postupov ako základ pre komerčné správanie sa v prostredí európskeho potravinového reťazca.

Viac informácií

Metro Group Compliance

Metro Group Compliance
Metro Group má jasne definovaný etický kódex pre oblasť Compliance. V nejednoznačných situáciách sa môže každý zamestnanec obrátiť na manažéra, ktorý vystupuje ako Compliance Officer pre danú krajinu. Okrem toho môžu zamestnanci, ale napríklad aj zákazníci, dodávatelia, či iní obchodní partneri nahlásiť akékoľvek porušovanie pravidiel v oblasti Compliance prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu.

Nahlásiť porušovanie pravidiel

Zásady spravodlivých pracovných podmienok a sociálneho partnerstva

Zásady spravodlivých pracovných podmienok a sociálneho partnerstva
Ako medzinárodná spoločnosť trváme na udržateľnom prístupe a snažíme sa ísť príkladom vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Jednou z neoddeliteľných súčastí našich zásad je snaha o zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok po celom svete.

Viac informacií