Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Osobné údaje

GDPR

Odo dňa 25. mája 2018 sa bude ochrana osobných údajov fyzických osôb  v Slovenskej republike riadiť, prípadne sa už riadi novými pravidlami. Tieto pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/279 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“).

Popri Nariadení bude i naďalej platná i slovenská legislatíva týkajúca otázok ochrany osobných údajov , napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípade ďalšie predpisy týkajúce sa  špecifických otázok neupravených Nariadením. Nariadenie bude, poprípade je, priamo použiteľné v Slovenskej republike a bude po novom upravovať resp. už upravuje práva a povinnosti najmä dotknutých osôb, prevádzkovateľov či sprostredkovateľov.

Ďalej naša spoločnosť pre Vás pripravila detailné informácie ako spracúva Vaše osobné údaje v štruktúrovanej podobe, a to vždy v nadväznosti na to, v akom postavení sa nachádzate, či aké služby využívate (t.j. napríklad registrovaný zákazník alebo držiteľ karty či volajúci na naše call centrum a pod.). V nižšie uvedených jednotlivých sekciách sú umiestnené dokumenty, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov a ktoré, dúfame, Vám pomôžu ľahšie sa orientovať v tom, aké osobné údaje, v akom rozsahu a pre aké účely naša spoločnosť spracúva a aké práva Vám taktiež i podľa Nariadenia prináležia.

 

1. Registrovaný zákazník- Cash & Carry , závoz, držiteľ karty

 
Informácie o spracovávaní osobných údajov
Súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely priameho marketingu a zákazníckych prieskumov a analýz pre registrovaného zákazníka
Súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely priameho marketingu a zákazníckych prieskumov a analýz pre držiteľa karty
Súhlas so sracovávaní osobných údajov na účely zákazníckych prieskumov a analýz

 

2. Spracovávaní osobných údajov pri kontakte so spoločnosťou METRO

 
Informácie o spracovávaní osobných údajov na webe
Informácie o spracovávaní osobných údajov pri telefonickom kontakte
Informácie o spracovávaní osobných údajov pri pripojení na METRO wifi

 

3. Všeobecné

 
Dôležité informácie pre zákazníkov a držiteľov kariet