Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Osobné údaje


V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a následným vytvorením možností pre zákazníkov spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., (zhodných pre všetkých zákazníkov spoločnosti METRO AG v systému cash and carry v európskych krajinách v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov) spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. stanovila Pravidlá spracovania osobných údajov (platné v spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o, vrátane všetkých krajín, v ktorých spoločnosť METRO AG pôsobí), a ktoré vám umožnia nákup i v týchto krajinách.

Svoje osobné údaje máte právo kedykoľvek skontrolovať a požiadať o status ich spracovania , príp. o ich opravu, aktualizáciu, vymazanie alebo blokáciu. V prípade, že by ste zistili, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ochrannou vášho súkromného a osobného života (napr. že spracované údaje sú nepresné) alebo v rozporu so zákonom, máte právo požiadať METRO Cash & Carry SR s.r.o. o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. V prípade, že vašej žiadosti nevyhovieme, môžete sa obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek stiahnuť. V prípade, že nesúhlasíte so spracovaním údajov, ktoré ste našej spoločnosti poskytli pri registrácií či v priebehu ďalšej obchodnej spolupráce, kontaktujte prosím bezodkladne vedúcu zákazníckej recepcie tej predajni, v ktorej ste sa registrovali.

Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov je samostatnou súčasťou Obchodných podmienok.


Právne aspekty


Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na týchto webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné a/alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré sa užívateľ dostane prostredníctvom týchto externých odkazov. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplňovať poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah webových stránok spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitia textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Všetky informácie alebo dáta, ich využitie a zverejnenie na webových stránkach spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., ako aj všetky súvisiace činnosti, ich dôsledky alebo neuvedenie informácií sa riadi výhradne slovenským právom. Miestom dodania a výhradným súdom s miestnou príslušnosťou je Bratislava.


METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO: 45952671, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, vložka č.: 69153/B
IČ pre DPH: SK2023150701
DIČ: 2023150701
Konatelia spoločnosti: Guillaume Chêne, Jan Žák, Simon Zuckschwerdt

Zodpovedný za obsah: METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Kontaktná osoba:
Martin Jaroš, communications manager
Tel: +421 240 585 190
Fax: +421 240 585 444
Mail: martin.jaros@metro.sk