Osobné údaje

Ďakujeme vám za váš záujem o naše webové stránky a naše služby. Dáta sú pre nás základom vynikajúcich služieb. Našou najdôležitejšou hodnotou je však dôvera našich zákazníkov. Ochrana údajov zákazníkov a ich využívanie iba spôsobom, ktorý od nás zákazníci očakávajú a v súlade s platnými predpismi, je našou najvyššou prioritou. Nasledujúce informácie majú za cieľ informovať vás o spracúvaní vašich osobných údajov v konkrétnych prípadoch a o vašich právach v súvislosti s týmto spracúvaním v súlade so všeobecným nariadením EU o ochrane osobných údajov ("GDPR") a ďalšími platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

GDPR
Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa