Osobné údaje

Odo dňa 25. mája 2018 sa bude ochrana osobných údajov fyzických osôb  v Slovenskej republike riadiť, prípadne sa už riadi novými pravidlami. Tieto pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/279 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“).Popri Nariadení bude i naďalej platná i slovenská legislatíva týkajúca otázok ochrany osobných údajov , napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípade ďalšie predpisy týkajúce sa  špecifických otázok neupravených Nariadením. Nariadenie bude, poprípade je, priamo použiteľné v Slovenskej republike a bude po novom upravovať resp. už upravuje práva a povinnosti najmä dotknutých osôb, prevádzkovateľov či sprostredkovateľov.Ďalej naša spoločnosť pre Vás pripravila detailné informácie ako spracúva Vaše osobné údaje v štruktúrovanej podobe, a to vždy v nadväznosti na to, v akom postavení sa nachádzate, či aké služby využívate (t.j. napríklad registrovaný zákazník alebo držiteľ karty či volajúci na naše call centrum a pod.). V nižšie uvedených jednotlivých sekciách sú umiestnené dokumenty, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov a ktoré, dúfame, Vám pomôžu ľahšie sa orientovať v tom, aké osobné údaje, v akom rozsahu a pre aké účely naša spoločnosť spracúva a aké práva Vám taktiež i podľa Nariadenia prináležia.

GDPR