METRO na Svetový deň vody pomôže štvrť miliónu ľudí dostať sa k čistej vode

22. marca 2019

Skupina METRO vspolupráci smedzinárodnou neziskovou organizáciou One Drop a 21 dodávateľmi pomôže 250-tisícom obyvateľov regiónu Sheohar vsevernej Indii získať prístup kčistej vode asociálnym zariadeniam. Finančný príspevok vo výške 1,2 milióna eur sa vyberie zpredajných cien vybraných produktov zapojených dodávateľov. Projekt prebehne počas dvoch týždňov v 22 krajinách sveta. Aj na Slovensku budú mať zákazníci všetkých predajní METRO možnosť zakúpiť špeciálne označené výrobky od 20. marca do 2. apríla 2019, a tým prispieť kzískaniu čistej vody vohrozených regiónoch.

Do projektu METRO Water Initiative sa celosvetovo zapojí 21 dodávateľov, ztoho na Slovensku sedem: Barilla, Coca Cola, Colgate, Henkel, McCain, Reckitt aUnilever. Na projekt prispeje METRO spoločne sdodávateľmi časťou predajnej ceny. Nezisková organizácia One Drop, ktorú založil Guy Laliberté, spoluzakladateľ spoločnosti Cirque du Soleil, následne vybranú čiastku zdvojnásobí. Zkaždého darovaného eura sa tak môže do Indie dostať až desaťnásobok.

Iniciatíva METRO Water Initiative vznikla vroku 2017, aby upozornila 24 miliónov zákazníkov aviac než 150-tisíc zamestnancov veľkoobchodu na celom svete na obmedzené zdroje azodpovedné využívanie vody. Vroku 2019 METRO uzatvorilo trojročné partnerstvo vnadáciou One Drop Foundation. Nedostatok vody je jednou zkľúčových výziev 21. storočia. Tretina svetovej populácie žije vkrajinách, vktorých je prístup k čistej vode ohrozený.


Mydlom a toaletami do boja s chorobami


Nedostatkom vody trpí aj 600 miliónov Indov. Ak aj vodu výnimočne získajú, je silne znečistená odpadovými vodami, alebo má vysokú koncentráciu fluoridu aarzénu. Zlé hygienické podmienky vkrajine vedú kšíreniu chorôb avysokej detskej úmrtnosti. Na hnačky každý deň vIndii zomrie 500 detí.

Zo všetkých regiónov Indie predstavuje práve podporovaný región Sheohar najohrozenejšiu oblasť. Organizácia One Drop naučí obyvateľov Sheoharu umývať si ruky mydlom, používať domáce latríny asprávne skladovať vodu anakladať sňou. Zlepšenie hygienických návykov obyvateľov výrazne znižuje zdravotné riziká.

Iniciatíva sa zameria aj na poľnohospodárov. Tí sú školení voblasti techniky pre úsporu vody anakladanie sodpadmi. One Drop im takisto dopomôže vybudovať nové toalety alebo zmodernizovať súčasné.

„Voda je ľudským právom, ale po celom svete je tak nerovnomerne rozmiestnená, že až dve miliardy ľudí stále žijú bez bezpečného prístupu kčistej vode. Vďaka projektu máme možnosť zmeniť životy viac než štvrť miliónu ľudí,“ vraví Romana Nýdrle, riaditeľka komunikácie METRO / makro.


Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

Jana Hüttnerová

AMI Communications Slovakia
E-mail: jana.huttnerova@amic.sk
Tel. č.: +421 948 213 008

METRO Cash & Carry má zastúpenie v 29 krajinách sveta s viac ako 750 veľkoobchodnými centrami typu cash&carry. Zamestnáva viac ako 120-tisíc ľudí a vo finančnom roku 2012/2013 dosiahlo tržby vo výške približne 31 miliárd eur (pro forma prepočet). METRO Cash & Carry je predajná divízia METRO GROUP, jednej z najväčších medzinárodných maloobchodných a veľkooobchodných spoločností. Vo finančnom roku 2012/2013 dosiahla skupina tržby vo výške približne 66 miliárd eur. Celkovo má viac ako 265-tisíc zamestnancov a prevádzkuje približne 2 200 predajných centier v 32 krajinách. Výkonnosť celej skupiny je založená na sile jej jednotlivých obchodných divízií, ktoré pôsobia nezávisle v rámci ich trhového segmentu: METRO/Makro Cash & Carry – medzinárodný líder v oblasti samoobslužných veľkoobchodných predajní, hypermarkety Real, Media Markt a Saturn – európska jednotka v oblasti maloobchodov so spotrebnou elektronikou, a obchodné domy Galeria Kaufhof. Viac informácií nájdete na www.metrogroup.de.

V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR šesť veľkoobchodných centier pre podnikateľov s predajnou plochou každého 7 500 m². Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnosť, vyspelá logistika a priame nákupy vo veľkých objemoch umožňujú spoločnosti METRO predávať tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny profesionálnych zákazníkov – na oblasť HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru.

 

Kontakt:

Romana Nýdrle
Manažerka korporátní komunikace
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Tel.: +420 220 389 521
Email: romana.nydrle@makro.cz

Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.


Tlačová správa na stiahnutie
Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa