Platforma ovocie a zelenina

Platforma ovoce a zeleniny

METRO má stopercentne najširší sortiment ovocia a zeleniny a ich kvalita sa prísne kontroluje na platforme Hortim v Brne.

Aké musí mať kontrolór znalosti?
Povedal by som skôr skúsenosti. Úplnému začiatočníkovi, hoci s červeným diplomom, bude trvať minimálne rok, kým si osvojí potrebné zručnosti a získa istotu v rozhodovaní. Ovocie aj zelenina sa v priebehu sezóny menia, na začiatku vyzerajú inak než na konci a tento fakt je potrebné pri kontrole zohľadniť. Kolegovia sú na tom tak, že okolo nich letmo prejde paleta a oni už tušia, že niečo nie je v poriadku. Musíte zapojiť šiesty zmysel, to sa nedá naučiť.

Tovar kontrolujete podľa zákonných noriem, ktoré ste si sami ešte sprísnili, prečo?
Pretože chceme, aby náš tovar bol ešte lepší. Navyše sme zaviedli prémiové značky METRO Chef pre gastronomické prevádzky a Fine Line pre maloobchodníkov, pri ktorých prebieha ešte prísnejšia kontrola, než je náš bežný štandard. Je to logické, iba konzistentnou vysokou kvalitou môžeme profilovať tieto značky ako prémiové. Objem objednávok rastie, a to je signál, že sa nám to darí.

Okrem prísnejších limitov však tovar posudzujeme aj z hľadiska predajnosti, teda očami našich zákazníkov. Keď napríklad máme debničku, v ktorej sú iba mandarínky druhej akosti, vieme, že zákazník si ju nebude chcieť kúpiť. Musíme vedieť odhadnúť, ako dlho tovar vydrží, pretože zajtra si ho kúpi náš zákazník a až pozajtra konečný spotrebiteľ.

AKO PREBIEHA KONTROLA KVALITY?

Medzi šiestou hodinou rannou a druhou popoludní sa na platforme striedajú kamióny s novými dodávkami. Každá dodávka prejde rukami kontrolného tímu, ktorý býva veľmi nekompromisný. Najprv sa zmeria teplota v aute, skontrolujú sa etikety a balenie, či je neporušené. Urobí sa celková vizuálna kontrola všetkých dodaných položiek. Inšpektori kvality z vybraných balení fyzicky kontrolujú každý jednotlivý kus. Potom prichádzajú na rad merania jednotlivých parametrov.
Kalibrační kroužky

Kontrolované parametre

Základnými parametrami sú hmotnosť, dĺžka, priečny priemer a tvrdosť dužiny. Hmotnosť overujeme pravidelne kalibrovanými váhami, dĺžku posuvnými meradlami a špeciálnymi šablónami (napr. banány). Kalibračnými krúžkami sa meria veľkosť, čiže priečny priemer niektorých druhov ovocia a zeleniny, napríklad jabĺk, paradajok alebo paprík.

Každý tovar má definovaný určitý kaliber a celá dodávka ho musí spĺňať. Tvrdosť dužiny sa meria penetrometrom.
Kontrola teploty

Kontrola teploty

Špeciálny teplomer meria teplotu na povrchu pomocou snímača alebo priamo vnútri ovocia a zeleniny pomocou dlhej tenkej ihly. Predovšetkým sa zisťuje, či dodávka nie je premrznutá. Každý tovar má rôzne teplotné režimy pre skladovanie, na platforme sa preto nachádzajú dva sklady s odlišnou teplotou. Skladové priestory s teplotou 0 – 5 °C slúžia na krátkodobé uskladnenie všetkejultrafresh zeleniny (šaláty, kaleráby, reďkovky, bobuľoviny atď.) a tiež byliniek – okrem bazalky, ktorá by v chlade sčernela. Priestory s teplotou 9 – 13 °C sa využívajú na uskladnenie ostatných druhov.
Obsah šťávy

Obsah šťavy

Kontrola množstva šťavy sa týka najmä citrusov, teda pomarančov, mandarínok, grapefruitov či citrónov. Najskôr sa zváži téglik, potom celý plod a po odšťavení na citrusovači aj samotná šťava. Od hodnoty sa odpočíta hmotnosť téglika a hmotnosť celého kusa sa vydelí hmotnosťou šťavy. Takto získaný pomer sa porovná s danou normou.
Množství cukru

Množstvo cukru

Refraktometrom, čiže cukorničkou, ako na platforme prístroj prezývajú, sa zisťuje obsah cukrov, kyseliny a ich pomer. Najčastejšie sa cukry merajú pri citrusoch a melónoch.

Z každej palety sa náhodne vyberie jeden plod. Z neho sa vytlačí trocha šťavy na snímač prístroja, ktorý vypočíta stupeň cukornatosti plodu podľa stupnice Brix. Práve pri cukroch požadujeme vyššie hodnoty, pretože chceme zákazníkom dať to najlepšie.

Teplotný reťazec

Nedodržanie teplotného reťazca v priebehu transportu od dodávateľov na platformu môžeme skontrolovať podľa termografu, ktorý doloží vodič vozidla.

Záverečný report

Všetky zistenia sa zapisujú do objednávky. Vďaka novej aplikácii, ktorú sme si nechali vytvoriť na mieru, sa proces reportov veľmi zjednodušil a už ich nemusíme vyplňovať ručne. S nákupným oddelením riešime, ktoré dodávky sú v poriadku, ktoré vrátime alebo preberieme. Dodávateľ potom od nás dostane záverečný report vrátane fotografií chýb, ktoré sme v jeho dodávke odhalili.
Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa