Platforma mäsa

Platforma masa

ČERSTVÉ MÄSO NA MIERU A V NAJLEPŠEJ KVALITE

Všetko pod jednou strechou
Priestory pre spracovanie a skladovanie mäsa sa nachádzajú v našom distribučnom centre v Kozomíne. Čerstvé mäso spracovávame sami pomocou najmodernejších technológií – vďaka tomu sa na nás môžu zákazníci obrátiť aj s požiadavkou na špecifické rezy či iné úpravy danej suroviny. Spresniť je možné aj spôsob balenia, veľkosť a počet jednotlivých kusov. Vďaka moderne vybavenej rozrábke a priľahlému veľkokapacitnému skladu je možné rýchlo reagovať na objednávky jednotlivých pobočiek makro a súčasne ponúknuť produkty upravené podľa požiadaviek zákazníkov.

Vstupná kontrola
Prvou časťou celého procesu je kvalitatívna a kvantitatívna prebierka, ktorá prebieha pri dodaní tovaru. Tá zahŕňa vizuálnu kontrolu mäsa, teda či nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu, hodnotí sa tiež teplota a, samozrejme, všetky legislatívne náležitosti – označenie, šarža, dátum porážky a podobne. Kontroluje sa aj hmotnosť, ktorá musí zodpovedať priloženej dokumentácii. Pokiaľ je všetko v poriadku, uloží sa mäso do skladovacích priestorov s teplotou 2 °C.

Naši mäsiari
Zo skladu mäso putuje do rozrábky, kde pracujú mäsiari. Vstupnú surovinu je potrebné rýchlo opracovať, aby nedošlo k zvýšeniu teploty a následnému znehodnoteniu vinou množiacich sa mikróbov. Podľa konkrétneho typu mäsiari mäso opracujú podľa potreby – v priestore sa nachádza šesť rôznych stanovíšť, kde sa mäso sťahuje, odblaňuje, porciuje a opracováva na požadovanú úpravu.

Stály dohľad
Každý mäsový artikel obsahuje unikátny dohľadateľný čiarový kód (data bar). Ten zahŕňa štyri informácie – identifikáciu, exspiráciu, množstvo a šaržu. V okamihu, keď mäso od dodávateľa prijímame, je nutné zadať do systému všetky požadované atribúty – číslo artiklu, hmotnosť, množstvo a pod. Bez týchto údajov nie je možné príjem dokončiť a sú so surovinou prepojené aj počas ďalšieho spracovania. Taký systém potom umožňuje dohľadať daný produkt na celom trhu – od dodávateľa až po koncového zákazníka. V prípade akýchkoľvek problémov potom je možné dané mäso a výrobky z neho okamžite stiahnuť z trhu.

Čo je pre nás zásadné?
• kontrola kvality pri príjme tovaru
• kontrola kvality tovaru pred distribúciou do veľkoobchodných stredísk
• tím odborníkov
• kontrolované parametre podľa EÚ noriem a interných štandardov kvality
• kontrola kvality suroviny rýchlymi mikrobiologickými testami
Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa