Výber stravovacích poukážok

Využite stravovacie poukážky k platbám v METRO

Ušetrite čas aj výdavky odovzdaním stravovacích poukážok spolu so súpiskami od všetkých partnerov, na ktoré sa služba vzťahuje, pri Pulte služieb partnerom, a to úplne bez poplatkov.

Ktoré stravovacie poukážky môžete uplatniť?

Služba sa týka poukážok spoločností Edenred, Cheque Déjeuner, Doxx. Sumy vám budú najneskôr do siedmeho pracovného dňa po odovzdaní stravných lístkov pripísané na váš účet v METRO. Pripísaná suma je znížená o spracovateľskú províziu, ktorej výška je daná obchodnými podmienkami jednotlivých vydavateľov poukážok.

Výhody odovzdania straveniek v METRO

Ušetríte čas i náklady
Pri pravidelnom nákupe odovzdáte stravovacie poukážky spolu so súpiskami od všetkých partnerov, na ktorých sa služba vzťahuje, pri Pulte služieb partnerom, a to úplne bez poplatkov.

Peniaze vám pripíšeme na účet v METRO do 7 dní (na požiadanie aj okamžite)
Pri Pulte služieb partnerom je možné odovzdať poukážky od viacerých stravovacích spoločností naraz. Sumy vám budú najneskôr do siedmeho pracovného dňa po odovzdaní stravných lístkov pripísané na váš účet v METRO alebo na požiadanie vám môže byť hodnota lístkov pripísaná okamžite. Pripísaná suma je znížená o spracovateľskú províziu, ktorej výška je daná obchodnými podmienkami jednotlivých vydavateľov poukážok.

Financie za stravné lístky využijete na nákup v METRO
Následne môžete tieto disponibilné sumy uplatniť pri nákupe tovaru a služieb vo veľkoobchodnom stredisku METRO, kde ste stravovacie poukážky odovzdali.

Ako postupovať?

• Základným predpokladom je, že máte uzavretú zmluvu s príslušným vydavateľom stravovacích poukážok.

• K Pultu služieb partnerom prineste stravovacie poukážky spolu so súpiskami, ktoré sú súčasťou každej zmluvy s vydavateľmi straveniek.

• Vyplnené súpisky a poukážky od vás prevezmú pracovníci pri Pulte služieb partnerom na základe podpisu preberacieho protokolu.

• Potom sa už o nič nemusíte starať, v METRO za vás všetko vybavíme.

Prehľad ušetrených výdavkov:

Financie:
Náklady navyše za jedno odoslanie* cca 5 €!

• poštovné za jednotlivú zásielku (cca á 1 €, podľa hmotnosti)

• poistenie každej ceniny (cca á 3 €, podľa hodnoty)

• náklady na cestu na poštu (cca 1 €, podľa vzdialenosti)
* Táto suma sa navýši, ak máte stravovacie poukážky od viacerých dodávateľov.

Čas:
Pri odoslaní poukážok poštou môžete peniaze čerpať najskôr cca o 14 dní!

• čas doručenia cca 2 – 4 dni

• spracovanie u vydavateľa (najrýchlejší termín 7 dní)

• prevod peňazí na účet cca 3 dni

Pri odovzdaní v METRO sa tento čas skráti na 7 pracovných dní!
Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa