Najčastejšie otázky k METRO platobnej karte

On-line prehľad

Kam prídu vyrobené karty?
Karty vyrobené pre zákazníkov dorazia na Pult služieb partnerom.

Ako dlho trvá výroba kariet?
Karty sa vyrábajú v týždenných intervaloch.

Koľko kariet si zákazník môže objednať?
Počet kariet môže byť maximálne 5 na 1 registráciu. Každá karta je doručená v samostatnej obálke.

Koľko stojí vydanie karty?
Vydanie karty aj jej správa je pre našich zákazníkov zadarmo, neplatia sa teda žiadne mesačné poplatky.

Kam príde PIN?
PIN príde spoločne s platobnou kartou.

PIN je rovnaký pre všetky METRO platobné karty patriace k jednej registrácii?
Nie, každá karta má svoj unikátny PIN.

Karty sú vystavené na meno držiteľa alebo na názov firmy?
Karty budú vystavené na firmu, a sú teda v rámci firmy prenositeľné. Každý mesiac dostane majiteľ účtu na e-mailovú adresu, ktorú udal pri svojej registrácii, výpis z účtu. Pohyby môže sledovať aj cez svoj on-line účet, ktorý si môže zdarma aktivovať.

Ako bude mať majiteľ účtu prehľad o nákupoch a platbách METRO platobnou kartou?
Každý mesiac dostane majiteľ účtu na e-mailovú adresu, ktorú udal pri svojej registrácii, výpis z účtu. Pohyby môže sledovať aj cez svoj on-line účet, ktorý si môže zdarma aktivovať.

Môže sa líšiť zostatok účtu na výpise z účtu od zostatku na on-line účte?
Áno, stav zostatku na výpise je k určitému dátumu, zatiaľ čo stav zostatku na on-line účte sa mení po každom nákupe alebo platbe.

Ako rozlíši majiteľ účtu, na ktorú METRO platobnú kartu sa nakupovalo?
Po prihlásení na svoj on-line účet si môže filtrovať nákupy podľa jednotlivých kariet.

Na aký účet má majiteľ účtu hradiť nákupy METRO platobnou kartou?
Číslo účtu: 2010730700/8130, účet je vedený v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Číslo účtu je spolu s ďalšími údajmi pre vykonanie platby vždy uvedené aj na pravidelnom výpise z účtu a na faktúrach.

Dostanem sa s kartou do obchodu?
Áno, karta plne nahradzuje vstupnú funkcionalitu existujúcich zákazníckych kariet. Pri odovzdaní karty/kariet zamestnanec Pultu služieb partnerom prečipuje kartu/karty, a zákazník sa tak na kartu dostane tam, kam má.

Ako sa volá banka, ktorá karty vydáva?
Karty vydáva spoločnosť METRO Cash & Carry SR, s. r. o., a je možné nimi platiť iba vo veľkoobchodných strediskách METRO.
Čo mám robiť v prípade straty/odcudzenia/zničenia METRO platobnej karty?
Kontaktuje Pult služieb partnerom v akomkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO alebo volajte na zákaznícku linku 0850 123 223.


Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa