Najčastejšie otázky k METRO platobnej karte

On-line prehľad

Kam prídu vyrobené karty?
Karty vyrobené pre zákazníkov dorazia na Pult služieb partnerom.

Ako dlho trvá výroba kariet?
Karty sa vyrábajú v týždenných intervaloch.

Koľko kariet si zákazník môže objednať?
Počet kariet môže byť maximálne 5 na 1 registráciu. Každá karta je doručená v samostatnej obálke.

Koľko stojí vydanie karty?
Vydanie karty aj jej správa je pre našich zákazníkov zdarma, neplatia sa teda žiadne mesačné poplatky.

Kam príijde PIN?
PIN príde společne s platobnou kartou.

PIN je rovnaký pre všetky METRO platobné karty patriace k jednej registrácii?
Nie, každá karta má svoj unikátny PIN.

Karty sú vystavené na meno držiteľa, alebo na názov firmy?
Karty budú vystavené na firmu a sú teda v rámci firmy prenositeľné.Každý mesiac dostane majiteľ účtu na e-mailovú adresu, ktorú udal pri svojej registrácii, výpis z účtu. Pohyby môže sledovať aj cez svoj on-line účet, ktorý si môže zdarma aktivovať.

Ako bude mať majiteľ účtu prehľad o nákupoch a platbách METRO platobnou kartou?
Každý mesiac dostane majiteľ účtu na e-mailovú adresu, ktorú udal pri svojej registrácii, výpis z účtu. Pohyby môže sledovať aj cez svoj on-line účet, ktorý si môže zdarma aktivovať.

Môže sa líšiť zostatok účtu na výpise z účtu od zostatku na on-line účte?
Áno, stav zostatku na výpise je k určitému dátumu, zatiaľ čo stav zostatku na on-line účte sa mení po každom nákupe alebo platbe.

Ako rozlíši majiteľ účtu, na ktorú METRO platobnú kartu sa nakupovalo?
Po prihlásení na svoj on-line účet si môže filtrovať nákupy podľa jednotlivých kariet.

Na aký účet má majiteľ účtu hradiť nákupy METRO platobnou kartou?
Číslo účtu: 2010730700/8130, účet je vedený v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Číslo účtu je spolu s ďalšími údajmi pre vykonanie platby vždy uvedené aj na pravidelnom výpise z účtu a na faktúrach.

Dostanem sa s kartou do obchodu?
Áno, karta plne nahradzuje vstupnú funkcionalitu existujúcich zákazníckych kariet. Pri odovzdaní karty/kariet zamestnanec Pultu služieb partnerom prečipuje kartu/karty a zákazník sa tak na kartu dostane tam, kam má.

Ako sa volá banka, ktorá karty vydáva?
Karty vydáva spoločnosť METRO Cash & Carry SR, s. r. o., a je možné nimi platiť iba vo veľkoobchodných strediskách METRO.
Čo mám robiť v prípade straty/odcudzenia/zničenia METRO platobnej karty?
Kontaktuje Pult služieb partnerom v akomkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO alebo volajte na zákaznícku linku 0850 123 223.


Staňte sa zákazníkom

Ak máte firmu alebo ste SZČO, staňte sa naším zákazníkom behom pár minút.

Zaregistrujte sa
Kde sme

nájdite svoju najbližšiu METRO predajňu.

Navštívte nás
dialogcheck
Akciová ponuka

Prehliadnite si aktuálnu ponuku.

Do ponuky