Buďme k sebe ľudskí

budmeludski
Milí kolegovia,

práca v kolektíve je nevyhnutná pre dosiahnutie našich cieľov. Vzájomná pomoc, podpora a spoločná orientácia na výsledok. To je to, čo potrebujeme. No na druhej strane, inakosť každého z nás môže nechtiac spôsobiť v tíme aj viacero problémov.

Záleží nám na tom, aby bolo pracovné prostredie čo najpríjemnejšie. Pre nás všetkých. Prichádzame vnímame ako dôležité pripomínať si, čo je na pracovisku želané a čo určite nie. Preto prichádzame s internou edukatívnou kampaňou zameranou na vyvarovanie sa nevhodného správania akéhokoľvek typu. Prečo práve teraz? Nikdy nie je neskoro na vzdelávanie.

Kampaň sa nechce nikoho dotknúť negatívnym spôsobom. Ani nechce na nikoho ukazovať prstom. Má za úlohu komunikovať zásady, ktoré sú pre nás v spoločnosti METRO kľúčové.

ČO JE DÔLEŽITÉ 

Kampaň apeluje na to, že chceme byť fér a jednotní v tom, ako sa správať ku kolegom a hovorí, že máme nulovú toleranciu pre:

  • sexuálne obťažovanie
  • alkohol na pracovisku
  • ohováranie kolegov či posmešky voči nim
  • nerešpektovanie súkromia alebo vlastného svetonázoru
  • šikanovanie na pracovisku

Nezabudnite, že nikto z nás nemá právo negatívne komentovať niekoho vzhľad alebo telesné disproporcie. Sexuálna orientácia alebo zdravotný stav je výsostne osobná vec každého z nás.
Vizuály, ktoré sú súčasťou kampane môžete vidieť v interných častiach spoločnosti METRO. Majú sa tak stať pripomienkou toho, čo je tolerované a čo nie.

Pracovný rozhľad
Pracovný poriadok
Pracovné zvyky
Vybavené maily

KAM SA OZVAŤ?

Ak cítite potrebu oznámiť, že Vám sa Tebe alebo niekomu z kolegov deje krivda, môžete tak urobiť týmito spôsobmi:

Písomné oznámenie označené menom a priezviskom zodpovednej osoby, ktorou je pre tento prípad je Zuzana Bartová (ďalej len Zodpovedná osoba), sa podáva Zodpovednej osobe prostredníctvom recepcie v sídle zamestnávateľa METRO Slovakia pri Dunaji. Tá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať Zodpovednej osobe.

Podanie oznámenia ústnou formou môžeš uskutočniť prostredníctvom Zodpovednej osoby formou zápisnice.
V prípade, ak by došlo k prevzatiu oznámenia elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od Zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie Zodpovednej osobe.

Podpisy

SLUŠNÍ A VĽÚDNI

Všetci sme len ľudia a tí robia chyby. Častokrát sa môže stať, že pod vplyvom rôznych okolností nereagujeme adekvátne. V práci však trávime veľkú časť nášho života. Robme si ho preto príjemnejším vľúdnym a slušným správaním.

Milí kolegovia, v mene celého vedenia spoločnosti METRO Slovakia Vám Ti ďakujeme za pochopenie a snahu robiť veci lepšie
Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa