Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Najčastejšie otázky k METRO platobnej karte

Kam prídu vyrobené karty?

Karty vyrobené pre zákazníkov dorazia na Pult služieb partnerom.

Ako dlho trvá výroba kariet?

Karty sa vyrábajú v týždenných intervaloch.

Koľko kariet si zákazník môže objednať?

Počet kariet môže byť maximálne 5 na 1 registráciu. Každá karta je doručená v samostatnej obálke. 

Koľko stojí vydanie karty?

Vydanie karty aj jej správa je pre našich zákazníkov zdarma, neplatia sa teda žiadne mesačné poplatky.

Kam príijde PIN?

PIN príde společne s platobnou kartou.

PIN je rovnaký pre všetky METRO platobné karty patriace k jednej registrácii?

Nie, každá karta má svoj unikátny PIN. 

Karty sú vystavené na meno držiteľa, alebo na názov firmy?

Karty budú vystavené na firmu a sú teda v rámci firmy prenositeľné.
Každý mesiac dostane majiteľ účtu na e-mailovú adresu, ktorú udal pri svojej registrácii, výpis z účtu. Pohyby môže sledovať aj cez svoj on-line účet, ktorý si môže zdarma aktivovať.

Ako bude mať majiteľ účtu prehľad o nákupoch a platbách METRO platobnou kartou?

Každý mesiac dostane majiteľ účtu na e-mailovú adresu, ktorú udal pri svojej registrácii, výpis z účtu. Pohyby môže sledovať aj cez svoj on-line účet, ktorý si môže zdarma aktivovať.

Môže sa líšiť zostatok účtu na výpise z účtu od zostatku na on-line účte?

Áno, stav zostatku na výpise je k určitému dátumu, zatiaľ čo stav zostatku na on-line účte sa mení po každom nákupe alebo platbe.

Ako rozlíši majiteľ účtu, na ktorú METRO platobnú kartu sa nakupovalo?

Po prihlásení na svoj on-line účet si môže filtrovať nákupy podľa jednotlivých kariet.

Na aký účet má majiteľ účtu hradiť nákupy METRO platobnou kartou?

Číslo účtu: 2010730700/8130, účet je vedený v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Číslo účtu je spolu s ďalšími údajmi pre vykonanie platby vždy uvedené aj na pravidelnom výpise z účtu a na faktúrach.  

Dostanem sa s kartou do obchodu?

Áno, karta plne nahradzuje vstupnú funkcionalitu existujúcich zákazníckych kariet. Pri odovzdaní karty/kariet zamestnanec Pultu služieb partnerom prečipuje kartu/karty a zákazník sa tak na kartu dostane tam, kam má. 

Ako sa volá banka, ktorá karty vydáva?

Karty vydáva spoločnosť METRO Cash & Carry SR, s. r. o., a je možné nimi platiť iba vo veľkoobchodných strediskách METRO. 

Čo mám robiť v prípade straty/odcudzenia/zničenia METRO platobnej karty?

Kontaktuje Pult služieb partnerom v akomkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO alebo volajte na zákaznícku linku 0850 123 223.