NOVELA ZÁKONA

Nové povinnosti platiteľov DPH v súvislosti s novelou zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. 1. 2014.

Zavedenie kontrolného výkazu – nový § 78a.

Povinnosť podávať kontrolný výkaz sa zavádza pre platiteľov dane, tj.
• tuzemské osoby registrované pre DPH,
• tuzemské osoby registrované pre DPH ako skupinu
• zahraničné osoby registrované pre DPH
• zahraničné osoby registrované pre DPH z dôvodu zásielkového predaja.

Povinnosť podávať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami je stanovená za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je platiteľ dane povinný podať daňové priznanie (tj. mesačne alebo kvartálne), a to do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia.

Kontrolný výkaz má byť podaný v rovnaký deň podania daňového priznania, t.j. ak je daňové priznanie podané skôr, musí byť aj kontrolný výkaz podaný v tento deň (najneskôr však 25. deň po skončení zdaňovacieho obdobia).

Prvý termín, dokedy budú platitelia dane povinní po prvýkrát podať kontrolný výkaz je 25. februára 2014 (zdaňovacie obdobie január 2014), resp. 25. apríla 2014 (zdaňovacie obdobie 1. Q 2014).

Viac informácií
Vzor faktúry - číslo faktúry
Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa