Analytické cookies

Analytické cookies anonymne zbierajú štatistiky a meria pohyb na webových stránkach.

Príklady používaných cookies na webe METRO.
Názov cookie
Platnosť
Účel
Aplikácia, ktorá ukladá cookie
Klasifikácia
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
12 mesiacov
Tento súbor cookie využíva Sitecore Analytics k identifikácii opakovaných návštev unikátnych užívateľov.
Sitecore
Analytické
_gat
1 deň
Používa sa k obmezeniu rýchlosti požiadavkov pre Google Analytics.
Google Analytics
Analytické
_ga
13 mesiacov
Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník web používa.
Google Analytics
Analytické
_gid
1 deň
Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník web používa.
Google Analytics
Analytické

Google Analytics

Používame Google Analytics, službu internetovej analytiky poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, za účelom vykonávania analýzy využívania našich internetových stránok a za účelom vylepšovania predmetných internetových stránok.

Na tento účel používame cookies, ktoré budú ukladané vo vašom koncovom zariadení a ktoré zhromažďujú anonymné informácie o vašom využívaní našich internetových stránok, ako je napríklad frekvencia vašich návštev na našich internetových stránkach, čas vami strávený na nich a akú ste mali s predmetnými internetovými stránkami interakciu (napr. či ste na predmetných internetových stránkach uskutočnil(a) nákup alebo vyhľadávanie). Informácie zhromaždené týmito cookies o vašom využívaní týchto internetových stránok sú obvykle prenášané do servera Google v USA a tam sú uchovávané. Vaša IP adresa však bude pred akýmkoľvek ďalším prenosom skrátená zo strany Google v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odovzdaná do servera Google v USA a tam bude skrátená. Vhodná úroveň ochrany údajov pre tento prenos údajov je zaisťovaný štandardnými zmluvnými doložkami, ktoré sme podpísali s Google. Ďalšie informácie alebo kópie týchto bezpečnostných opatrení je možné získať tým, že zašlete neformálnu žiadosť nášmu Poverencovi pre ochranu osobných údajov využitím kontaktných údajov uvedených v oznámení o ochrane súkromia.

Google bude tieto informácie používať v našom mene, za účelom vyhodnocovania vášho využívania predmetných internetových stránok, poskytovania správ o činnostiach internetových stránok (ako je napríklad doba zobrazenia a pod.) a aby nám poskytoval ďalšie služby súvisiace s využívaním internetových stránok a internetu. Tieto informácie a správy použijeme za účelom zlepšovania našich internetových stránok. IP adresa odovzdaná vašim prehliadačom v rámci Google Analytics sa neprepája s inými údajmi Google. Dostávame anonymizované údaje a tieto nebudeme nikdy zlučovať s inými údajmi, ktoré sú pre nás dostupné.

Používame Cross Device Tracking, prevádzkový režim Google Analytics, ktorý umožňuje priraďovanie údajov, relácií a interakcií naprieč rôznymi zariadeniami k pseudonymnému označeniu užívateľa, a teda umožňuje analyzovať činnosti užívateľa naprieč rôznymi zariadeniami. Toto zahŕňa prvok „Google Signals“, ktorý nám umožňuje pridávať demografické informácie z Google o vašej osobe (napr. vek, pohlavie, záujmy) na agregovanej úrovni do Google Analytics. K tomu však dochádza iba vtedy, ak ste pri návšteve našej internetovej stránky prihlásený(á) do niektorej služby Google, a zároveň máte aktivovanú možnosť „personalizovanej reklamy“ v nastaveniach vášho účtu Google. V žiadnom prípade nezískavame prístup k žiadnym osobným údajom ani profilom užívateľov; tie pre nás zostávajú anonymnými.

Údaje nami posielané a prepojené s cookies, označeniami užívateľa (napr. označenie užívateľa) alebo reklamnými označeniami sú automaticky vymazávané po 14 mesiacoch. Údaje, pri ktorých uplynula doba uchovávania, sú automaticky vymazávané raz za mesiac.

Google Analytics používame iba s vaším súhlasom, ktorý vychádza z článku 6 ods. 1 bodu 1 písm. a) GDPR.

Svoj súhlas s nastavením výkonnostných cookies môžete kedykoľvek odvolať úpravou osobných nastavení v nastavení cookies.

Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súbormi cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) a spracovávať tieto dáta stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout."