Žiadosť o registráciu - Identifikácia

1. krok - Základní údaje
  • Vyplňte osobné údaje
  • Potvrďte platné IČO a súhlas s obchodnými podmienkami
  • Zákazníkom METRO sa môžu stať výhradne podnikatelia, obchodníci a ďalšie subjekty ako nemocnice, školy, orgány štátnej správy apod. Viac o podmienkach registrácie nájdete tu.

Zadajte prosím svoje údaje. Kartu môže na pobočke vyzdvihnúť len oprávnená osoba alebo jej zástupca na základe plnej moci.
Na túto adresu bude zaslaný email so súhrnnými informáciami z tohto formulára.
+

* Povinné polia
METRO uchováva Vaše dáta v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.