Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Stromy namiesto letákov: Spoločnosť METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporila ďalšie štyri zelené výsadby po celom Slovensku

Banská Bystrica, Bratislava, 25. 4. 2017

Veľkoobchod METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporil v roku 2017 v rámci grantového programu Stromy namiesto letákov ďalšie štyri ekologické projekty v celkovej hodnote 3 300 eur. Na projekty výsadby a oživovania zelene po celom Slovensku prispel každý registrovaný zákazník METRO, ktorý uprednostnil elektronickú verziu letáku namiesto papierovej.

Cieľom programu Stromy namiesto letákov je motivovať registrovaných zákazníkov METRO, aby letáky odoberali v elektronickej podobe. Usporené náklady sa následne investujú práve do projektov spojených s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku.

„Sme predajca rýchloobrátkového tovaru, no máme záujem aj na vytváraní hodnôt, ktoré pretrvajú. Či už vo forme prosperujúcich podnikateľov, ktorí môžu popri nás vyrásť, alebo v podobe krajších miest, obcí a regiónov, ktoré spolu s našimi zákazníkmi pomáhame zveľadiť. Som rád, že sme v Nadácii Ekopolis našli takého oduševnelého partnera, ktorý pomáha túto víziu priniesť do reality,“ hovorí generálny riaditeľ METRO SR Jan Žák.

„Podporené projekty vznikli vďaka iniciatíve miestnych ľudí, pričom v každom ide o výsadbu stromov, ale nielen o ňu. V Banskej Bystrici vznikne prírodná učebňa a v Prievidzi náučný chodník. Za výnimočné v tomto ročníku považujeme projekty výsadby zelene v záhrade reedukačného centra v Bankove pri Košiciach, kde projekt budú realizovať priamo klienti zariadenia. Tešíme sa aj z podpory projektu interaktívnej záhrady pre žiakov so zrakovým postihnutím v bratislavskej časti Karlova Ves. Obidva tieto projekty spája snaha priblížiť prírodné prvky aj ľudom so špecifických cieľových skupín, pričom cieľom je aj to, aby sa na ich realizácii sami aj podieľali,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

 

V 7. ročníku grantového programu Stromy namiesto letákov získali podporu nasledovné štyri projekty:

 

Braille sa učí nielen z kníh

Hlavnou myšlienkou projektu Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Karlovej Vsi je vybudovať v areáli školy pre deti zo zrakovým postihnutím záhradu s interaktívnymi záhradnými prvkami. Táto záhrada by mala spájať ľudí zo zdravej populácie a detí zo zdravotným hendikepom a búrať bariéry a predsudky o inakosti.

 

Náučný chodník nielen pre deti...

V mestskom parku v Prievidzi vznikne vďaka podpore náučný chodník s informačnými tabuľkami pri novovysadených drevinách a zrevitalizujú sa brehové porasty priľahlého rybníka a rieky Nitra. Projekt tak prispeje k vytvoreniu príjemného verejného priestranstva, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez ohľadu na vek.

 

Chutná záhrada, ktorá učí

Cieľom projektu Súkromnej základnej školy v Banskej Bystrici je premena nevyužívaného a zanedbaného pozemku na prírodnú učebňu a vytvoriť tým miesto pre radosť a zároveň tvorivosť. Pôjde o kombináciu sadu, záhrady a relaxačného priestoru.

 

Terapeutická záhrada

Reedukačné centrum Košice-Bankov je zariadením internátneho typu so základnou školou pre deti od 12 rokov a odborným učilišťom pre žiakov s mentálnym postihnutím so zameraním kvetinár, ovocinár, zeleninár, sadovník. V rámci podporeného projektu pribudne výsadba a dobrovoľníci vybudujú zavlažovací systém a kompostovisko.


Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

Slávka Habrmanová – AMI Communications Slovakia
E-mail: slavka.habrmanova@amic.sk, Tel.č.: ++421 917 606 532


Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis
E-mail: hronec@ekopolis.sk 0911 452 457,  048 / 470 10 95  METRO Cash & Carry má zastúpenie v 26 krajinách sveta s viac ako 750 veľkoobchodnými prevádzkami. Zamestnáva  takmer 117-tisíc ľudí a vo finančnom roku 2014/2015 dosiahlo tržby vo výške približne 30 miliárd eur. METRO Cash & Carry je predajná divízia METRO GROUP, jednej z najväčších medzinárodných maloobchodných a veľkoobchodných spoločností. Vo finančnom roku 2014/2015 dosiahla skupina tržby vo výške približne 59 miliárd eur. Celkovo má približne 230-tisíc zamestnancov a prevádzkuje okolo 2 000 predajných centier v 30 krajinách. Výkonnosť celej skupiny je založená na sile jej jednotlivých obchodných divízií, ktoré pôsobia nezávisle v rámci ich trhového segmentu: METRO/Makro Cash & Carry – medzinárodný líder v oblasti samoobslužných veľkoobchodných predajní, Media Markt a Saturn – európska jednotka v oblasti maloobchodov so spotrebnou elektronikou a hypermarkety Real. Viac informácií nájdete na www.metrogroup.de.

V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR šesť veľkoobchodných centier pre podnikateľov. Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnosť, vyspelá logistika, priame nákupy vo veľkých objemoch, ale tiež služba Distribúcia, teda dovozu tovaru zákazníkom priamo do prevádzok umožňujú spoločnosti METRO predávať tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny profesionálnych zákazníkov – na oblasť HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Aktívne podporuje alianciu maloobchodných predajní Môj obchod, ktorá v súčasnosti spája viac ako 360 lokálnych predajcov  po celom Slovensku. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.


Kontakt:


Martin Jaroš
Communications Manager
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Tel.: +421 240 585 190
martin.jaros@metro.sk

Martin Jaroš
Tlačová správa na stiahnutie