Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Prieskum: Len tretina hotelov a reštaurácií sleduje, koľko potravín vyhadzuje

Prieskum: Len tretina hotelov areštaurácií sleduje,
koľko potravín vyhadzuje

Bratislava (15. 04. 2019) – Na Slovensku je stále veľa hotelov areštaurácií, ktoré nesledujú množstvo vyhodených potravín adoteraz sa nestretli ani stermínom zero waste. Tvrdia síce, že odpad nejakým spôsobom triedia, väčšinou však len odvážajú kuchynský odpad, ale papier, plasty ainé obaly hádžu do košov spolu sostatným odpadom. Ukázal to prieskum*, ktorý si dal vypracovať veľkoobchod METRO na vzorke 300 svojich zákazníkov.

Až 58 percent gastronomických prevádzok nevie, koľko odpadu mesačne vyprodukuje. „V dobe, kedy sa zkaždej strany ozýva aké dôležité je vpodnikaní myslieť aj na ekológiu, je to zarážajúce číslo. Poznať množstvo odpadu je totiž základom, aby prevádzky mohli pristúpiť ku krokom, ktoré povedú kjeho zníženiu,“ komentuje výsledky prieskumu Anežka Kováliková, ambasádorka udržateľnosti METRO.

Termín „zero waste“ medzi prevádzkami tiež nie je veľmi známy, až 64 percent znich sa sním nikdy nestretlo. Napriek tomu oslovení respondenti uvádzajú, že odpad triedia, pozitívne stanovisko poskytlo až 90 percent z nich. Najčastejšie prevádzky odvážajú kuchynský odpad atriedia použitý olej, no možností na zodpovedné správanie voči prostrediu je ďaleko viac. Biologicky rozložiteľný odpad tvorí nadpolovičnú väčšinu vyprodukovaného odpadu aj v samotných domácnostiach. Je preto hlavnou triediteľnou zložkou, ktorú vieme premeniť na kompost ako zdroj živín. Základný princíp premeny odpadu na zdroje. Vysoký podiel tvoria následne papier a plasty. Triedením zvyšujeme mieru recyklácie. Neplytvanie zdrojmi ako voda, či energie, je rovnako dôležitým nástrojom vedúcim k udržateľnosti prevádzok,“ uvádza Petra Csefalvayová zInštitútu pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN).

Prieskum poukázal aj na prevádzky, ktoré si sledujú množstvo vyhodených potravín – je ich 42 percent. Vyše polovica z nich vytvorí mesačne do 100 kilogramov odpadu. 14 percent zoslovených prevádzok má dokonca kompostér. „Pozitívne zmeny vprístupe prevádzok kudržateľnosti vnímame aj pri vzájomnej komunikácii. Oslovujú nás sotázkami na ekologickejšie riešenia amy vždy veľmi radi poradíme a snažíme pre nich nájsť tie najvhodnejšie možnosti,“  dodáva Kováliková.

Firmy, ktoré podnikajú kroky smerujúce k udržateľnosti priznávajú, že im toto správanie prináša zvýšené nároky na financie ačasto by potrebovali pomôcť a poradiť. Až 57 percent zoslovených prevádzok má dodatočné náklady spojené striedením odpadu a89 by privítalo podporu vo forme konzultácii.

Vposledných rokoch si čoraz viac zákazníkov všíma, aké kroky voblasti zodpovedného správania k prostrediu robia podnikatelia aveľké spoločnosti. Vznikajú tak iniciatívy, kedy sa firmy spodobnou víziou spájajú, hlásia kspoločným cieľom asnažia sa oglobálnu zmenu. Cestou spoločnej iniciatívy sa vydalo aj METRO, ktoré vspolupráci sINCIEN aSlovenským zväzom kuchárov acukrárov pripravilo Memorandum ododržiavaní zero waste princípov.

Memorandum sa snaží upozorniť na to, ako ľudia zaobchádzajú spotravinami. Preto vytýčilo päť základných princípov, ktoré sú pri zmene dôležité. Patria sem: rešpektovanie človeka ajeho zdravia, využívanie kvalitných potravín od lokálnych výrobcov, šírenie potravinovej solidarity, rozumné zaobchádzanie spotravinami vrátane recyklácie akompostovania. Odborným garantom memoranda je INCIEN. Pripojiť sa kiniciatíve môžu jednotlivci, aj spoločnosti na stránke https://www.metro.sk/memorandum.

                                      

*Prieskum realizovalo METRO Call centrum vobdobí 20. 02. až 07. 03. 2019 na vzorke 300 prevádzok.

 

 

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

Kristína Krištúfková – AMI Communications Slovakia

E-mail: kristina.kristufkova@amic.sk, Tel. č.: +421948606246

 

* * * * * *

 

METRO Cash & Carry je vedúcim medzinárodným špecialistom vo veľkoobchode apredaji potravín. Má zastúpenie v 35 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 150-tisíc ľudí. Vo finančnom roku 2015/2016 dosiahlo tržby vo výške približne 37 miliárd eur. Spoločnosť poskytuje originálne riešenia na uspokojene regionálnych a medzinárodných potrieb svojich veľkoobchodných a maloobchodných zákazníkov. S predajnými značkami METRO/MAKRO Cash & Carry a Real, ako aj s dodávateľskými službami ainiciatívami digitalizácie, METRO stanovuje štandardy pre zajtrajšok: zameranie sa na zákazníka, digitálne riešenia a udržateľné obchodné modely. METRO/MAKRO Cash & Carry prevádzkuje viac ako 750 veľkoobchodov v 25 krajinách s počtom zamestnancov okolo 100 000. Viac informácií nájdete na www.metroag.de.

 

V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR šesť veľkoobchodných centier pre podnikateľov. Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnosť, vyspelá logistika, priame nákupy vo veľkých objemoch, ale tiež služba Distribúcia, teda dovozu tovaru zákazníkom priamo do prevádzok umožňujú spoločnosti METRO predávať tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny profesionálnych zákazníkov – na oblasť HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Aktívne podporuje alianciu maloobchodných predajní Môj obchod, ktorá v súčasnosti spája 500 lokálnych predajcov po celom Slovensku. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.

Prieskum ZW METRO_infografika (1)

Kontakt:


Romana Nýdrle
Manažerka korporátní komunikace
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Tel.: +420 220 389 521
romana.nydrle@makro.cz

Romana Nýdrle
Tlačová správa na stiahnutie