Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

METRO na Svetový deň vody pomôže štvrť miliónu ľudí dostať sa k čistej vode

METRO na Svetový deň vody pomôže štvrť miliónu ľudí dostať sa kčistej vode. Sieť veľkoobchodov prispeje sumou 1,2 milióna eur

Bratislava (22. 03. 2019) – Skupina METRO vspolupráci smedzinárodnou neziskovou organizáciou One Drop a21 dodávateľmi pomôže 250-tisícom obyvateľov regiónu Sheohar vsevernej Indii získať prístup kčistej vode asociálnym zariadeniam. Finančný príspevok vo výške 1,2 milióna eur sa vyberie zpredajných cien vybraných produktov zapojených dodávateľov. Projekt prebehne počas dvoch týždňov v22 krajinách sveta. Aj na Slovensku budú mať zákazníci všetkých predajní  METRO možnosť zakúpiť špeciálne označené výrobky od 20. marca do 2. apríla 2019, atým prispieť kzískaniu čistej vody vohrozených regiónoch.

Do projektu METRO Water Initiative sa celosvetovo zapojí 21 dodávateľov, z
toho na Slovensku sedem: Barilla, Coca Cola, Colgate, Henkel, McCain, Reckitt aUnilever. Na projekt prispeje METRO spoločne sdodávateľmi časťou predajnej ceny. Nezisková organizácia One Drop, ktorú založil Guy Laliberté, spoluzakladateľ spoločnosti Cirque du Soleil, následne vybranú čiastku zdvojnásobí. Zkaždého darovaného eura sa tak môže do Indie dostať až desaťnásobok.

Iniciatíva METRO Water Initiative vznikla v
roku 2017, aby upozornila 24 miliónov zákazníkov aviac než 150-tisíc zamestnancov veľkoobchodu na celom svete na obmedzené zdroje azodpovedné využívanie vody. Vroku 2019 METRO uzatvorilo trojročné partnerstvo vnadáciou One Drop Foundation. Nedostatok vody je jednou zkľúčových výziev 21. storočia. Tretina svetovej populácie žije vkrajinách, vktorých je prístup k čistej vode ohrozený.

Mydlom atoaletami do boja schorobami

Nedostatkom vody trpí aj 600 miliónov Indov. Ak aj vodu výnimočne získajú, je silne znečistená odpadovými vodami, alebo má vysokú koncentráciu fluoridu aarzénu. Zlé hygienické podmienky vkrajine vedú kšíreniu chorôb avysokej detskej úmrtnosti. Na hnačky každý deň vIndii zomrie 500 detí.

Zo všetkých regiónov Indie predstavuje práve podporovaný región Sheohar najohrozenejšiu oblasť. Organizácia One Drop naučí obyvateľov Sheoharu umývať si ruky mydlom, používať domáce latríny asprávne skladovať vodu anakladať sňou. Zlepšenie hygienických návykov obyvateľov výrazne znižuje zdravotné riziká.

Iniciatíva sa zameria aj na poľnohospodárov. Tí sú školení voblasti techniky pre úsporu vody anakladanie sodpadmi. One Drop im takisto dopomôže vybudovať nové toalety alebo zmodernizovať súčasné.

„Voda je ľudským právom, ale po celom svete je tak nerovnomerne rozmiestnená, že až dve miliardy ľudí stále žijú bez bezpečného prístupu kčistej vode. Vďaka projektu máme možnosť zmeniť životy viac než štvrť miliónu ľudí,“ vraví Romana Nýdrle, riaditeľka komunikácie METRO / MAKRO.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

Jana Hüttnerová – AMI Communications Slovakia

E-mail: jana.huttnerova@amic.sk, Tel. č.: +421 948 213 008

* * * * * *

METRO Cash & Carry je vedúcim medzinárodným špecialistom vo veľkoobchode a predaji potravín. Má zastúpenie v 35 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 150-tisíc ľudí. Vo finančnom roku 2015/2016 dosiahlo tržby vo výške približne 37 miliárd eur. Spoločnosť poskytuje originálne riešenia na uspokojene regionálnych a medzinárodných potrieb svojich veľkoobchodných a maloobchodných zákazníkov. S predajnými značkami METRO/MAKRO Cash & Carry a Real, ako aj s dodávateľskými službami a iniciatívami digitalizácie, METRO stanovuje štandardy pre zajtrajšok: zameranie sa na zákazníka, digitálne riešenia a udržateľné obchodné modely. METRO/MAKRO Cash & Carry prevádzkuje viac ako 750 veľkoobchodov v 25 krajinách s počtom zamestnancov okolo 100 000. Viac informácií nájdete na www.metroag.de.

V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR šesť veľkoobchodných centier pre podnikateľov. Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnosť, vyspelá logistika, priame nákupy vo veľkých objemoch, ale tiež služba Distribúcia, teda dovozu tovaru zákazníkom priamo do prevádzok umožňujú spoločnosti METRO predávať tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny profesionálnych zákazníkov – na oblasť HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Aktívne podporuje alianciu maloobchodných predajní Môj obchod, ktorá v súčasnosti spája 500 lokálnych predajcov po celom Slovensku. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.

tz-sk-metro-svetovy-den-vody

Kontakt:


Romana Nýdrle
Manažerka korporátní komunikace
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Tel.: +420 220 389 521
romana.nydrle@makro.cz

Romana Nýdrle
Tlačová správa na stiahnutie