Chcete sa dozvedieť niečo o lososovi? Na tejto stránke sa dozviete podrobné informácie o jednej z najpredávanejších rýb na našom trhu. Predstavíme vám druhy lososa, zoznámite sa s ich životným cyklom, zložením potravy alebo si vysvetlíme nejasnosti s antibiotikami. Nájdete tu aj zaujímavosti o celosvetovej produkcii a riziku chovu alebo informácie ako nórskeho lososa najlepšie tepelne upraviť.

Druhy lososa

LOSOS ATLANTICKÝ (Salmo salar)

Najviac produkovaný druh lososa, vhodný na konzumáciu v čerstvej aj údenej podobe alebo na sushi. Chová sa v Nórsku, Chile, Veľkej Británii, Severnej Amerike, v Írsku či na Novom Zélande.

 

LOSOS GORBUŠA (Oncorhychus gorbuscha)

Loví sa počas krátkeho obdobia v USA a Rusku a využíva sa najmä na zamrazovanie. Nedosahuje takú kvalitu ako losos obyčajný.

 

LOSOS KETA (Oncorhychus keta)

Loví sa v Japonsku a na Aljaške. V obmedzenom množstve je dostupný ako čerstvý aj v Európe. Kvalita mäsa je kolísavá.

 

LOSOS KISUČ (Oncorhychus kisutch)

Produkuje sa najmä v Chile a používa sa na nasoľovanie.

 

LOSOS NERKA (Oncorhychus nerka)

Pochádza z Ruska a Aljašky, ide o najhodnotnejší druh lososa používaného na sashimi a údenie.

 

LOSOS ČAVYČA (Oncorhychus tschawytscha)

Tento druh lososa je lovený na Aljaške, v Kanade a na Novom Zélande, avšak vo veľmi malom množstve. Najviac sa podobá na lososa obyčajného.

 


Životný cyklus lososa

Celý životný cyklus predstavuje 10 – 16 mesiacov pobytu v sladkej vode a 14 – 24 mesiacov v mori. Spolu teda 24 – 40 mesiacov. Napríklad v Chile je cyklus o niečo kratší vzhľadom na optimálnejšiu teplotu vody.

 

V roku 2013 sa o celosvetovú produkciu lososa obyčajného priamo staralo cca 57 100 ľudí (Nórsko – 5900, Škótsko – 2200, Kanada – 15 000, Chile – 34 000 osôb). (zdroj dát: Marine Harvest handbook 2014)

 

Poter
Jednotlivé fázy mladých rýb
Preprava do mora
Fáza rastu v mori
Porážka
Spracovanie

Zloženie potravy

Historicky najdôležitejšou zložkou v rybej potrave bola rybia múčka a rybí olej. Použitie týchto dvoch hlavných morských surovín na výrobu potravy pre ryby však bolo redukované a nahradené poľnohospodárskymi komoditami, ako sú sója, slnečnicový olej, pšenica, kukurica, fazuľa, hrach, hydinové produkty a repný semenný olej. Prechod k týmto surovinám je spôsobený významným obmedzením dostupnosti rybej múčky a rybieho oleja.

 

Zloženie potravy lososov 2013

Zloženie potravy lososov 2013

Vývoj obsahu surovín v lososej potrave

Vývoj obsahu surovín v lososej potrave

Rast lososa počas jeho životného cyklu

Rast lososa počas jeho životného cyklu
Rybia múčka a iné suroviny živočíšneho pôvodu majú vyšší obsah aminokyselín v porovnaní so surovinami rastlinného pôvodu a taktiež všeobecne vyšší obsah bielkovín. Z toho dôvodu sa takmer úplne upúšťa od používania rybej múčky.
Z tabuľky vyplýva, že losos vyrastie do veľkosti cca 5 kg za 17 mesiacov a spotrebuje cca 5,18 kg potravy. Tzn. na 1 kg prírastku ryby je potrebný cca 1 kg potravy.

Ochrana zdravia lososov

  • Rovnako ako ostatné zvieratá, tak aj voľne žijúce a farmované ryby občas trpia chorobami. Nórski farmári sa snažia robiť prevenciu chorôb a obmedziť prípadné rozšírenie choroby.
  • Pre danú prevenciu sa mladé lososy očkujú na väčšinu bakteriálnych a vírusových chorôb. Každého lososa vezmú skúsení odborníci do rúk a očkovaciu látku aplikujú pomocou injekcie. Samotné očkovacie vakcíny významne znížili potrebu antibiotík na minimum.
  • Farmári prijali určité opatrenia na kontrolu parazitov a ochorení. Tými sú prírodné prísady do krmív, biologické nástroje, ako je ryba pyskatec, a tam, kde je to potrebné, veterinárne liečivé prípravky. Lieky sa používajú, keď nie sú dostatočné ďalšie opatrenia.
  • Lieky sa používajú iba pri špecifických chorobách a ak je ohrozené zdravie rýb.
  • Nórski farmári nikdy nepoužívajú antibiotiká preventívne alebo na podporu rastu. Navyše sa vykonávajú pravidelné testy na prítomnosť rezíduí týchto liekov. Tieto testy vykonávajú aj štátne orgány.
  • Ak ryba ochorie, je možné ju liečiť schválenými liekmi. Ak je to potrebné, je možné taktiež použiť malé množstvo antibiotík. Spôsob použitia liekov a antibiotík je zapracovaný v lokálnom zdravotnom pláne. Tento plán zaistí striedanie rôznych opatrení a dostatočný odpočinok s minimalizáciou rizika vývoja rezistencie.
Losos

Je teda bezpečné jesť lososa?

Úrady stanovujú prísne podmienky, aké lieky používať, ako dlho pred výlovom a jednotlivé úrovne rezíduí. Rezíduá v rybách sú testované tak farmármi, ako aj štátnymi orgánmi. Tento proces zaisťuje, že je bezpečné jesť lososa, ktorý bol takto ošetrený.

Vždy sa musí dodržiavať tzv. „ochranná lehota“ – je to obdobie medzi posledným podaním liečiv a okamihom, kedy je možné lososy porážať pre ľudskú spotrebu. Toto zaistí, že lososy neobsahujú rezíduá liečiv.

Spoločnosť Marine Harvest v súčasnosti čistí/filtruje rybí olej, ktorý je jednou zo súčastí krmiva pre lososy. Toto má pozitívny prínos v znížení obsahu ťažkých kovov. Ďalej využíva pomoc rýb pyskatca alebo hranáča, ktoré prirodzeným spôsobom „čistia“ lososy od parazitov, a tým udržujú ich zdravie a kondíciu.

Nórsky losos a jeho budúcnosť

  • Približne 60 % celkového množstva lososa pochádza z chovu. Najviac ho pochádza z Nórska, Chile, Škótska a Kanady.
  • Všeobecne sa má za to, že konzumovať lososa je zdravé vďaka obsahu proteínov a omega-3 mastných kyselín.

Stagnujúci voľný lov a rastúca akvakultúra

Stagnujúci voľný lov a rastúca akvakultúra

Svetová banka predpokladá podľa svojich analýz (Fish to 2030), že akvakultúra zaplní nedostatok vo voľne lovených rybách a že 63 % celkovej spotreby bude predstavovať akvakultúra.

Ďalej sa predpokladá, že populácia vzrastie do roku 2030 o 20,2 % a s tým spojená produkcia rýb o 23,6 %. V roku 2030 by mala byť priemerná svetová spotreba rýb na obyvateľa 18,2 kg. Tento nárast spotreby rýb by mala pokryť práve akvakultúra.

Hlavnými ukazovateľmi dostupnosti nórskeho lososa sú:

1) množstvo biomasy 2) cena krmiva 3) množstvo plôdika

V blízkej budúcnosti sú dané ukazovatele na dobrej úrovni. Očakáva sa dostupnosť lososov 4+ kg. Avšak nedá sa predpovedať cena krmiva a množstvo plôdika. Toto je aj pre producentov veľká neznáma. Prvé predpovede po nasadení malých lososov do mora sú možné až po 2 rokoch. Ďalším dôležitým faktorom je teplota vody, ktorá ovplyvňuje životný cyklus na úrovni rýchlosti rastu. Ak je teplejšia zima, je množstvo lososa väčšie za krátky čas. Avšak v ďalších rokoch ich bude málo – vyššia cena. A rast, samozrejme, ovplyvňujú taktiež ochorenia.

Priemerná svetová spotreba rýb na obyvateľa

Priemerná svetová spotreba rýb na obyvateľa