Dopyt po (čerstvých) rybách neustále stúpa, mnohé populácie rýb sa aj napriek udržateľnému rybolovu takmer alebo vôbec nezotavujú. Aby sme mohli informovať zodpovedných spotrebiteľov a trvalo chrániť populáciu rýb, musia byť všetky výrobky z voľne žijúcich rýb zabezpečené v rybom sortimente METRO Cash & Carry označením rybolovnej oblasti – tak bude jednoduché odpovedať na otázku: „Odkiaľ vlastne moja ryba pochádza?“

Oblasti a podoblasti lovu

FAO (Food and Agriculture Organization) - Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo pri OSN , ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom regulovaného a ekologicky šetrného spôsobu rybolovu a akvakultúry, čím prispieva k zlepšeniu situácie v chudobných a rozvojových krajinách a zaisťuje ochranu životného prostredia vodných ekosystémov a ich biologickú rozmanitosť.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo FAO rozlišuje 19 rôznych rybolovných oblastí, ktoré sú zabezpečené medzinárodne platným názvom a číslom. Pretože v každej rybolovnej oblasti existuje viac populácií rovnakého druhu rýb, ktoré sa vyvíjajú odlišne v závislosti od kvality vody, teploty a prúdenia, rozdeľujú sa tieto oblasti na čiastkové podoblasti. Severné more nesie napríklad FAO označenie rybolovnej oblasti 27 a podoblasti IV.

Zákazníci METRO Cash & Carry nájdu na balení výrobkov z čerstvých rýb údaje o rybolovnej oblasti (a príp. podoblasti) – toto označenie je predpísané zákonom pre celú Európu. Pomocou uvedeného kódu sa môžete informovať o príslušnej rybolovnej oblasti, tamojších populáciách rýb a prognózach pre vývoj miestnych húfov.

Či a ako rýchlo sa jednotlivé húfy zotavia, závisí okrem rybolovnej oblasti taktiež od druhu rybolovu prevádzkovaného v danom regióne: Spoločnosť METRO Cash & Carry dbá pri výbere svojich dodávateľov stále viac na tému udržateľnosť v rybolove.


FAO

Ako nakupujeme čerstvé ryby

Čerstvé ryby v METRO


Lovné zariadenia a metódy chovu

Prinášame vám informácie o spôsoboch lovu a chovu morských aj sladkovodných rýb a morských plodov. Tieto údaje vám môžu pomôcť pri výbere konkrétnej ryby či plodov mora. Typ lovného zariadenia nájdete vždy taktiež na príslušnej etikete výrobku.

 

volne-lovene-etikety

W = Wild catch (voľne lovené)

 1. Háčiky a šnúry
 2. Žiabrovky a podobné siete
 3. Záťahové siete
 4. Vlečné siete
 5. Obchvatné siete a čerene
 6. Dredže
 7. Koše a pasce
framovane-etikety

F = Farming (farmované)

 1. Otvorená akvakultúra – pasívne kŕmenie
 2. Extenzívna sladkovodná akvakultúra
 3. Intenzívna sladkovodná akvakultúra
 4. Morská akvakultúra v klietkach
 5. Farmovanie kôrovcov, mäkkýšov

Prehľad lovných metód

Prehľad lovných metód

Čerstvé ryby a morské plody v akcii

Sortiment rýb, dostupnosť a cena