Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

METRO Maloobchodná akadémia

Naše vedomosti pre váš úspech

Zákazníkom z radov maloobchodníkov ponúkame jedinečnú možnosť zvýšenia svojich predajov aj konkurencieschopnosti. V METRO Maloobchodnej akadémii sa dozviete, ako lepšie a efektívnejšie viesť svoj obchod.

Tým školitelů MAKROZvýšiť predaje a tržby nie je také zložité – stačí lepšie zorganizovať predajňu, obmeniť zloženie sortimentu a umiestniť ho tam, kde ho zákazníci neprehliadnu. Ako na to, vám zrozumiteľne vysvetlia a predvedú lektori METRO Maloobchodnej akadémie.

Kľúčom úspešného obchodu je tiež vyškolený personál, ktorý vie komunikovať so zákazníkmi, ktorí sa k vám potom budú často a radi vracať. Prihláste do METRO Maloobchodnej akadémie nielen seba, ale aj svojich zamestnancov!


Štyri vzdelávacie okruhy:

1.    NOVINKA: Ako efektívne pracovať so sortimentom – určené pre absolventov modulu Moderná predajňa potravín

- Správny tovar na správnom mieste a v správnom objeme – ako vyzerá predajňa, ktorá zarába
- Analýza nákupného správania sa zákazníkov
- Práca so sortimentom a vyťaženosťou regálov – zásadný faktor ovplyvňujúci predajnosť
- Sezónnosť – pomocník pri zvyšovaní obratov
- Prehĺbenie znalostí o technickom vybavení
- Atmosféra v predajni – ako podporiť predaj

2.    Moderná predajňa potravín – ako vyzerá predajňa, ktorá priťahuje zákazníkov

- Vonkajší vzhľad predajne – základ, na ktorý sa zabúda
- Znalosť zákazníka a správny sortiment – základ úspechu
- Široká ponuka čerstvého tovaru – dnes už nevyhnutnosť
- Merchandising – neviditeľný predavač
- Správne vybavenie – komfort pre zákazníka, vyšší obrat pre vás
- Vzorové predajne – ako to funguje v praxi

3.    Ako získať a udržať kvalitný personál

- Ako nájsť nových zamestnancov a nezmýliť sa pri výbere
- Riadenie personálu predajne – ako z ľudí dostať „viac za menej“

4.    Profesionálny personál predajne – dôvod, aby sa zákazníci vracali práve k vám!

- Školenie určené pre vašich zamestnancov pre naplnenie hesla „Náš zákazník, náš pán!“
- Spôsoby komunikácie so zákazníkom
- Úsmev a ochota – nevyhnutný základ
- Umenie predať viac
- Riešenie a zvládanie konfliktných situácií

Zaujal vás tento unikátny program?

V prípade záujmu o viac informácií alebo účasť v METRO Maloobchodnej akadémii kontaktujte zamestnancov pri Pulte služieb partnerom v jednotlivých veľkoobchodných strediskách METRO.

Môže vás zaujímať:

Školenie HACCP
Vybavenie maloobchodu
ProfitAgent
Časopis VÁŠ OBCHOD