Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Obchodné strediská


Kontrola kvality v predajniach

  • Všetky predajne majú vypracovaný detailný a funkčný systém HACCP na všetky potravinové úseky.
  • V obchodoch prebieha každý rok hĺbkový audit kvality.
  • Každý rok preškolujeme všetkých zamestnancov z úseku potravín z hygienického minima, z produktových znalostí, z interných procedúr apod.
  • V obchodoch je zavedený systém dennej kontroly – vizuálna kontrola hygieny, teploty, kvality sortimentu 4x denne.
  • Používame funkčný nadnárodný výstražný systém, čím sa odlišujeme od ostatných veľko- a maloobchodov. Umožňuje nám obratom reagovať na všetky upozornenia, ktoré prichádzajú od ostatných kvalitárov v rámci našich predajných reťazcov po celom svete. V prípade výskytu akéhokoľvek podozrivého alebo nebezpečného výrobku môžeme upozorniť všetkých našich zahraničných kolegov.
  • Dodržanie chladiaceho reťazca je pre nás nesmierne dôležité aj na predajnej ploche, preto sú oddelenia, kde sú predávané čerstvé potraviny, klimatizované.