Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Dodávatelia

Výber dodávateľa, ktorý spĺňa vysoký štandard kvality

  • Pre METRO Cash&Carry SR, s. r. o., a našich dodávateľov je najvyššou prioritou dodávať bezpečné výrobky, preto si vyberáme dodávateľov, ktorí vlastnia medzinárodné certifikácie a ktorí sú pravidelne kontrolovaní. 
  • Od výrobcov a predajcov, ktorí dodávajú výrobky pod našou vlastnou značkou, požadujeme certifikácie IFS, BRC, GlobalG.A.P. (výrobcovia) a IFS logistic (predajcovia).
  • Od všetkých ostatných dodávateľov požadujeme certifikácie IFS, BRC, GlobalG.A.P.

IFS - International Food Standard

kvalita_dodavatele_logo1
Medzinárodná potravinárska norma pre zaistenie kvality a pre bezpečnosť potravín vytvorená nemeckými a francúzskymi predajcami pre jednotnú kontrolu. Normu možno použiť pre všetky stupne výroby, ktoré nadväzujú na poľnohospodársku produkciu a v ktorých sú „spracovávané“ potraviny.

IFS logistic - International Food Standard logistic

kvalita_dodavatele_logo2
Medzinárodná potravinárska norma vytvorená pre dodávateľov poskytujúcich služby v oblasti skladovania a prepravy potravín.

BRC - British Retail Consortium Technical Standard and Protoco

kvalita_dodavatele_logo3

Norma BRC prináša požiadavky na hygienu a bezpečnosť potravín pre podniky spracovávajúce potraviny, ktorú vytvorili britskí maloobchodníci s cieľom zjednotenia požiadaviek.

GlobalGAP – Good Agricultural Practice

Logo_GLOBALGAP
Protokol pre čerstvé ovocie a zeleninu vyvinuli zástupcovia európskych supermarketov s cieľom optimálnej garancie bezpečnosti potravín predávaných v supermarketoch. Táto norma spracováva minimálne požiadavky na správnu poľnohospodársku prax a je určená pestovateľom a dodávateľom čerstvej zeleniny a ovocia.

METRO štandard

metro-standard
Tento štandard je určený pre všetkých dodávateľov (potravín, kozmetiky, detergentov a spotrebného tovaru) spoločnosti METRO SR, ktorí nemajú medzinárodnú certifikáciu. Štandard sa skladá z požiadaviek IFS a IFS Logistic pre spotrebný tovar na BRC.

Špecifikácie kvalitatívnych parametrov pre výrobky vlastnej značky

  • METRO si vždy vopred definuje parametre kvality výrobku – mikrobiologické, chemické, fyzikálne a senzorické.
  • Každý výrobok pod vlastnou značkou obsahuje detailné špecifikácie priamo od dodávateľa.
  • Každý výrobok sa pravidelne testuje v nezávislom akreditovanom laboratóriu na parametre uvedené v špecifikáciách.
  • Všetky výrobky sa balia a značia priamo u dodávateľa, čo znemožňuje falšovaniu pôvodu a značenia.
  • Výrobky sú detailne a výrazne značené, aby bol zákazník vždy dobre informovaný o zložení a vlastnostiach produktu.