BIO produkty

Značku BIO nesú certifikované potraviny vyprodukované v rámci ekologického poľnohospodárstva, ktoré dávajú spotrebiteľovi istotu, že ide o výrobu šetrnú k zvieratám, pôde, vode a krajine bez použitia umelých hnojív, bez postrekov syntetickými pesticídmi, bez znižovania úrodnosti pôdy a bez znečisťovania spodných vôd.Certifikované potraviny šetrné k životnému prostrediu

  • BIO v praxi

    Rastliny ekologického pôvodu sa pestujú bez použitia umelých hnojív, chemických prostriedkov a pesticídov. V ekologickom poľnohospodárstve sa zvieratá chovajú vo vhodnom prostredí („wellfare“), bez stresu a s dostatkom pohybu a priestoru. Sú kŕmené krmivom, do ktorého sa nepridávajú antibiotiká ani rastové hormóny ako to býva pri konvenčne chovaných zvieratách. Bioprodukty sa spracovávajú bez pridávania chemických látok, ktoré vylepšujú farbu a chuť (tzv. „éčok“), nepoužívajú sa ani geneticky modifikované organizmy alebo produkty ošetrené ionizačným žiarením.

  • BIO sortiment

    Spoločnosť METRO Cash&Carry SR vychádza aj v oblasti bioproduktov maximálne v ústrety potrebám zákazníkov, medzi ktorých patria predovšetkým zákazníci z oblasti HoReCa a potravinového maloobchodu. Trendy vo vývoji dopytu po bioproduktoch v týchto segmentoch trhu hovoria jasne – zatiaľ čo približne pred rokom dominovali kúpy na „skúšku“ a zákazníci výrobky skôr testovali, teraz je evidentný jednoznačný trend profesionálnych nákupov, teda nákupov určených na ďalšie spracovanie v reštauračných prevádzkach alebo predaj v maloobchodnej sieti. Medzi jednotlivými kategóriami jednoznačne dominujú mliečne výrobky, kde sú populárne predovšetkým výrobky použiteľné v ponuke raňajok. Na ďalšom mieste sú suché potraviny ako cereálie, oleje a podobné, za ktorými nasleduje zelenina, ktorá je pre gastronómiu veľmi dôležitá.

  • Kontrola BIO produktov

    Veľkoobchody spoločnosti METRO Cash&Carry SR s. r. o. pravidelne raz ročne kontroluje nezávislá organizácia KEZ o. p. s. (Kontrola ekologického poľnohospodárstva). Za splnenie požiadaviek nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov a požiadaviek zákona č. 242/2000 Zb. o ekologickom poľnohospodárstve sa veľkoobchodu udeľuje inšpekčný certifikát s vyznačenou platnosťou. Certifikát „bioekologického poľnohospodárstva“ garantuje, že celý proces vzniku produktu je čisto prírodný – to znamená, že nikto z výrobcov nepoužil žiadne chemické látky. Tým je zaručená absolútna bezpečnosť a nezávadnosť biopotravín. Spotrebiteľ má úplnú istotu, že sa do jeho organizmu nedostanú škodlivé látky, ktoré sú jedným z rizikových faktorov civilizačných chorôb.

Vďaka rozsiahlej nadnárodnej sieti spoločnosti METRO Cash&Carry sme schopní poskytovať profesionálnym zákazníkom ponuku bioproduktov ako od domácich pestovateľov a chovateľov, tak aj od farmárov z južného Talianska, Španielska, Francúzska a ďalších krajín. Všetky biopotraviny nájdete vo veľkoobchodoch METRO v jednotlivých oddeleniach podľa druhu sortimentu.

Služby METRO