metro klub

PRAVIDLÁ PROGRAMU METRO KLUB spoločnosti METRO Cash & Carry SR s. r. o.

 • Na čerpanie výhod programu METRO KLUB je potrebné stiahnutie a registrácia v aplikácii Moje METRO, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s.r.o. (ďalej len „spoločnosť METRO“).
 • Po registrácii / pre registrovaných zákazníkov po inštalácii a registrácii METRO karty do aplikácie Moje METRO, môže zákazník spoločnosti METRO (ďalej len „zákazník“) zbierať vernostné body v programe METRO KLUB.
 • V rámci programu METRO KLUB sú priebežne aktivované jednotlivé kampane spoločnosti METRO, v priebehu ktorých registrovaný zákazník získava vernostné body na základe zákazníkom realizovaných nákupov. Získavanie vernostných bodov je vždy špecifikované v pravidlách jednotlivých kampaní, ktoré spoločnosť METRO v rámci programu METRO KLUB uverejní.
 • Oprávnenie na uplatnenie bodov v programe METRO KLUB musí schváliť osoba právne oprávnená konať za zákazníka. Ostatní držitelia kariet sa môžu do programu zapojiť len po predchádzajúcom súhlase osoby oprávnenej konať za zákazníka. Tento súhlas dáva osoba oprávnená konať výhradne priamo v aplikácii Moje METRO a voči ostatným držiteľom kariet môže súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Vernostné body je možné zbierať a následne uplatniť vždy iba po dobu definovanú v pravidlách jednotlivých kampaní.
 • Body za nákupy uskutočnené na všetky karty v rámci jednej zákazníckej registrácie sa sčítajú. Osoba oprávnená konať za zákazníka má právo zablokovať uplatnenie bodov ostatnými držiteľmi kariet.
 • Vernostné body nie je možné medzi jednotlivými zákazníckymi registráciami toho istého zákazníka prevádzať.
 • Za nákup tabakových výrobkov a za nákup pohonných hmôt na čerpacích staniciach spoločnosti METRO nárok na získanie vernostných bodov nevzniká.
 • Body budú v aplikácii Moje METRO automaticky pripísané v deň nasledujúci po realizácii nákupu.
 • Po nazbieraní príslušného počtu bodov môže zákazník v aplikácii aktivovať ponúkané výhody (napr. zľavové kupóny a pod.) podľa pravidiel konkrétnej kampane.
 • Po využití ponúkanej výhody zákazníkom budú uplatnené body v aplikácii odpočítané.
 • Program METRO KLUB prebieha vo všetkých veľkoobchodných strediskách spoločnosti METRO v Slovenskej republike a platí iba pri osobnom nákupe a odbere tovaru (Cash & Carry).
 • Po ukončení platnosti každej z kampaní sa bodový zostatok automaticky vynuluje.
 • Spoločnosť METRO si vyhradzuje právo v prípade nutnosti zmeniť pravidlá programu METRO KLUB či jednotlivých kampaní alebo tento program či jednotlivú kampaň s okamžitou platnosťou ukončiť.
 • Zákazník zúčastňujúci sa programu METRO KLUB sa zaväzuje dodržiavať pravidlá tohto programu.
 • Znenie pravidiel programu a podmienky jednotlivých kampaní sú k dispozícii aj na všetkých oddeleniach Služieb zákazníkom veľkoobchodných stredísk spoločnosti METRO.