Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

MEMORANDUM

Staň sa aj ty lídrom v udržateľnosti

Pridajte sa aj vy k spoločnostiam METRO Cash & Carry a Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov, ktoré sa zaviazali podpisom memoranda napĺňať princípy maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a fungovania bez odpadov. Týmto zároveň vyzývajú ďalšie spoločnosti k pripojeniu sa ku tomuto spoločensky zodpovednému záväzku.Príklad Memorandum
Tu nájdete LISTINU podpísaných signatárov
Zakliknutím tohto políčka potvrdzujem, že súhlasím a budem napĺňať princípy uvedené v Memorandum o napĺňaní princípov maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov. Zakliknutím políčka bude Váš súhlas zaevidovaný na www.metro.sk na anonymnej báze pričom nedochádza k žiadnemu spracúvaniu Vašich osobných údajov. V prípade, ak máte záujem, aby Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko a spoločnosť, ako signatára Memoranda o napĺňaní princípov maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov boli zverejnené, prosím venujte pozornosť súhlasu so zverejnením Vami poskytnutých údajov na účel zverejnenia vyjadrenia vášho súhlasu s jeho obsahom.
Dátum podpisu
Zakliknutím tohto políčka udeľujete ako signatár Memoranda o napĺňaní princípov maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „spoločnosť METRO“) ak ste fyzická osoba dobrovoľný, slobodný a výslovný súhlas podľa platných právnych predpisov so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a spoločnosť, a to na účel zverejnenia vyjadrenia vášho súhlasu s obsahom Memoranda o napĺňaní princípov maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov ako i na účel zverejnenia Vami poskytnutých údajov na www.metro.sk , a to na dobu ich uchovania do 31.12.2019. Ďalej ako signatár, ak ste fyzickou osobou, beriete na vedomie, že detailné podmienky spracúvania vašich osobných údajov sú uvedené v Informácií o spracúvaní osobných údajov, ktorá je zverejnená na www.metro.sk/memorandum /informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov-memorandum a tvorí súčasť tohto súhlasu a ako signatár potvrdzujete, že ste sa oboznámili s jej obsahom, plne mu rozumiete a ste si vedomý jej významu ako i skutočností, ktoré z nej vyplývajú. Tieto ustanovenia budú aplikované i v prípade, že signatár je právnickou osobou a dotknutou osobou je jeho kontaktná osoba, ktorá uvedie svoje údaje.
* Povinné pole