Stredoškolák

                                       Programy pre študentov stredných škôl

  odborná prax na našich predajniach pod vedením pedagógov aj odborníkov z METRO 

   študenti sa počas praxe zoznamujú s gastronomickými aj potravinárskymi postupmi, internými procesmi aj hygienickými štandardmi,
      osvojujú si princípy zaobchádzania s obvyklými i menej obvyklými surovinami a učia sa tovaroznalectvo

   možné exkurzie do našich veľkoobchodných centier

   individuálne riešenia pre partnerské školy, napr. praktické odborné súťaže, či podpora pedagógov

   organizácia odborných prezentácií

                        Študentom umožňujeme absolvovať v METRO odbornú stáž

 

Pre koho?

 

Prečo? 

 

Požiadavky

 

Kedy?

Prax je určená študentom stredných škôl so zameraním na obchod a príbuzné odbory

Cieľom je oboznámiť študentov s fungovaním spoločnosti  a s činnosťami na rôznych pracoviskách

Aktívny a zodpovedný prístup, iniciatíva a preukázanie základných odborných znalostí a zručností

Prax prebieha v priebehu celého roku

 

                                                    Zaujala vás naša ponuka?

V prípade záujmu o akúkoľvek partnerskú spoluprácu neváhajte

kontaktovať naše personálne oddelenie.

kariera@metro.sk


Už po piaty raz hľadali na jar roku 2017 známi šéfkuchári v súťaži METRO HoReCa päťboj na výstave Danubius Gastro budúce hviezdy kuchárskeho umenia.

Pozrite sa, ako celá akcia prebiehala.