Študenti a absolventi

Rozbehni svoju kariéru u nás!

Pre študentov stredných škôl ponúkame možnosť praxe na našich predajniach aj pod vedením odborníkov na gastronómiu.

Pre študentov vysokých škôl máme k dispozícii zaujímavý Trainee program. Jeho obsahom je práca na vopred zadanom projekte v rôznych tímoch centrály spoločnosti v trvaní 6 alebo 12 mesiacov. V jeho priebehu trainee za podpory odborného garanta pripravuje vlastné riešenie zadanej úlohy, ktoré v závere prezentuje vedeniu spoločnosti.

Pre absolventov pravidelne inzerujeme pozície na centrále, v predajniach, alebo v obchodnom tíme. Ďalej pravidelne prebieha program pre absolventov VŠ do 3 rokov od ukončenia štúdia - METRO Potentials. Zahŕňa prax na manažérskej pozícii v prevádzke, na Kampuse v Prahe/Bratislave aj pôsobenie v jednej krajine skupiny METRO, či na centrále v Nemecku.