Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Application for registration

Registrácia: krok 1 z 3

Zadajte prosím svoje údaje. Kartu môže na pobočke vyzdvihnúť len oprávnená osoba alebo jej zástupca na základe plnej moci.
Na túto adresu bude zaslaný email so súhrnnými informáciami z tohto formulára.
+

* Povinné polia
METRO uchováva Vaše dáta v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.