Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Spoločenská zodpovednosť

Veríme, že má zmysel pomáhať. V METRO podporujeme dlhodobé projekty predovšetkým v sociálnej oblasti a ochrane životného prostredia.

Potravinová banka

Potravinova banka
Každý deň dodávame tovar s krátkou lehotou spotreby Potravinovej banke Slovenska. Ide najmä o potraviny a drogériové produkty, ktoré následne putujú k ľuďom v núdzi.

Ako funguje naša pomoc cez Potravinovú banku

Zásady správnych postupov

zasady spravnych postupov
METRO GROUP sa záväzne pripojila k Európskej iniciatíve o vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci. Účelom tejto Iniciatívy a jej Zásad je podpora správnych obchodných postupov ako základ pre komerčné správanie sa v prostredí európskeho potravinového reťazca.

Viac informácií

Zásady spravodlivých pracovných podmienok a sociálneho partnerstva

Zásady spravodlivých pracovných podmienok a sociálneho partnerstva
Ako medzinárodná spoločnosť trváme na udržateľnom prístupe a snažíme sa ísť príkladom vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Jednou z neoddeliteľných súčastí našich zásad je snaha o zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok po celom svete.
Viac informacií