Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Podmienky registrácie

 
Podľa Obchodných podmienok spoločnosti METRO Cash & Carry SR, s.r.o., sa zákazníkom METRO môžu stať podnikatelia, obchodníci a ďalšie subjekty ako nemocnice, školy, orgány štátnej správy a pod.

Registrácia pomocou webového formulára:

  • Otvorte si žiadosť o registráciu.
  • Zadajte svoje IČO a vyplňte všetky povinné údaje.
  • Po dokončení registrácie postupujte podľa inštrukcií, ktoré ste obdržali emailom.

Registrácia vo veľkoobchodnom stredisku METRO:

  • Príďte na recepciu so svojím IČO a preukazom totožnosti.
  • Obsluha zákazníckej recepcie vám vytvorí registráciu a súčasne vystaví vašu zákaznícku kartu. Zákaznícku kartu môže vyzdvihnúť len oprávnená osoba alebo jej zástupca na základe plnej moci.
  • Pri vydaní karty dostanete informácie týkajúce sa podmienok používania karty.

V prípade ďalších otázok navštívte sekciu Najčastejšie otázky. Obchodné podmienky sú k nahliadnutiu na zákazníckej recepcii či tu na našich webových stránkach.

Ceny služieb:

Denná zákaznícka karta - 0 Eur
Nová karta v prípade straty - 2 Eur
Nová registrácia - 0 Eur
Vystavenia faktúry s dátumom - 2 Eur
Faktúra bez dátumu - 2 Eur