Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Pomôžeme vám zvládnuť HACCP na jednotku!

HACCP

Máte záujem o školenie HACCP?


Bližšie informácie vám radi poskytnú zamestnanci METRO pri Pulte služieb partnerom vo vašom veľkoobchodnom stredisku.
  

Informačná telefónna linka: 
0850 700 707

Spoločnosť METRO pre vás pripravila bezplatné školenie HACCP, ktoré vám pomôže zaviesť tento systém vo vašej prevádzke, a tým splniť legislatívne požiadavky.

Každá prevádzka manipulujúca s potravinami musí dodržiavať princípy, ktoré zaručia bezchybnosť potravín a minimalizujú zdravotné nebezpečenstvo pre konzumentov. Tento systém označovaný ako HACCP je odlišný pre rôzne typy prevádzok a jeho vypracovanie a dodržiavanie patrí k základným úlohám prevádzkovateľa daného zariadenia.

Každému na mieru

Školenie HACCP poskytujeme profesionálnym zákazníkom METRO. Každý typ podnikania prináša odlišné požiadavky na zaistenie kvality potravín. Preto nájdete v našej ponuke dva typy školení určené buď maloobchodníkom, alebo prevádzkovateľom stravovacích zariadení.

  • Školenie prebieha v jednotlivých veľkoobchodných strediskách METRO.
  • Frekvencia školení je určená potrebami majiteľov maloobchodov a reštaurácií.
  • Každý účastník školenia dostane osvedčenie o absolvovaní a všetky podklady na CD na neskoršie použitie.

METRO riešenie v oblasti hygieny a sanitácie

Na našich webových stránkach si môžete vytvoriť vlastné sanitačné plány, ktoré sú pripravené pre rôzne druhy prevádzok vrátane ich zázemia. Súčasťou týchto plánov je aj ponuka dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a upratovacích pomôcok, ktoré nájdete v sortimente METRO.